Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Vitnesbyrd

Uforståelig at praksis ikke er en obligatorisk del av graden!

Austevoll er en liten kommune med store muligheter. Det har resultert i en spennende og variert praksisperiode for Nikolas Dale Skjerping og Ole Aune Ødegård.

Hovedinnhold

”I Austevoll trenger vi flere kloke hoder og gode hender for å kunne gjennomføre alle de oppgavene vi ønsker. Derfor er praksisstudenter en essensiell del av vår virksomhet” – John Tveit, Kultur- og Næringssjef Austevoll kommune.

Hvorfor valgte dere praksis?

For oss var det helt naturlig å velge praksisfaget. Vi ønsket å tydeliggjøre for oss selv hva kunnskap vi satt med etter tre år på sammenlignende politikk, samtidig som vi var interessert i å få en følelse av hvordan arbeidshverdagen for en sam.pol-student kunne se ut. Praksisfaget har gitt oss muligheten til å sette startkablene i karrieren og lære mer om det vi har mulighet til etter utdanning. Vi så også på det som en unik mulighet til å få å ligge et hode foran i en fremtidig jobbsøkingsprosess, da praksisfaget gir en kompetanse få andre nyutdannede har.

Hva var det beste med praksisplassen deres?

Det er ikke en ting.

Mye av det som gjorde praksisoppholdet vårt spesielt var å bli tatt inn i et team med mennesker som har peiling på hva de driver med, men som allikevel gidder å høre på hva vi har å si. De er villige til å svare på spørsmål, dele sine erfaringer og bidra til at oppholdet ble lærerikt for oss. Samtidig som de er lyttende og nysgjerrige på hva vi har å komme med, noe som gjør praksisoppholdet vårt nyttig også for dem.

Det kan ofte være en bratt læringskurve når man blir kastet fra uphil til jobb, det var derfor gøy å bli tatt med i beslutningsprosessen allerede fra første uke. Austevoll kommune ga oss mulighet til å være med fra idé til gjennomføring. Viten om at dine innspill kan være med å utforme hverdagen til innbyggerne og arbeid kommunen driver med til vanlig, gjør at arbeidsdagen ikke blir kjedelig eller rutinepreget.

Austevoll er i følge NHHs kommunebarometer Norges fremste næringskommune. Det er veldig spennende, men det forplikter også. Det gjør at vi praksisstudenter, som en del av teamet (på næring og kultur, frivillighet og folkehelse), er nødt til å jobbe hver dag for at Austevoll også fremover er et fyrtårn i norsk næring. Det handler om å tilrettelegge for de gode ideene som kommer fra næringen og alltid være på utkikk etter prosjekter som kan gjøre næringen i Austevoll enda bedre og mer fremtidsrettet.

Hva er det mest utfordrende med studiekompetanse i praksis?

Det er ofte litt vanskelig å sette fingeren på det man har av kompetanse etter en bachelorgrad i sammenlignende politikk. Dette ofte på grunn av det store spekteret av informasjon man tilegner seg på de 3 årene. Det man må huske på er at mye av det man har lært har gitt store fordeler innen rask innhenting av informasjon, planlegging av arbeidsoppgaver og metodologiske verktøy som kommer til nytte oftere enn man kanskje merker selv. 

Sammenlignende politikk gir en kunnskap om systemet, politikken og prosessene som utgjør samfunnet. I det offentlige arbeider man i et skjæringspunkt mellom politikk og administrasjon. Det teoretiske rammeverket man har tilegnet seg gjennom studiet får man gjennom dette faget brukt i praksis.

Det kan også være utfordrende å bli trygg på seg selv og sin kompetanse på et nytt sted, i et miljø med veldig flinke kollegaer. I Austevoll kommune er det en holdning om at jo mer man beviser, desto vanskeligere oppgaver blir man tildelt. Det har derfor hent at vi har blitt gitt oppgaver vi ikke kunne noe om på forhånd. Men med god veiledning fra kollegaen og et ungdommelig pågangsmot, opplever vi at man får til mye mer enn man kanskje tror når man sitter på lesesalen.

Vil dere anbefale praksis til andre studenter?

Det er etter vår oppfatning helt ufattelig at praksis ikke er en obligatorisk del av graden. Vår periode i Austevoll kommune har gjort oss bevisste på at utdanningen vår er relevant for arbeidsgivere og at vi har mer å tilby enn vi regnet med i utgangspunktet.

Det å bruke et semester på å være studentpraktikant gjør også at man stiller sterkere når man skal søke jobb etter utdanningen. I løpet av praksisoppholdet bygger man kompetanse, man får en sterkere CV og et kontaktnettverk både i Austevoll kommune, men også med næringsliv og organisasjoner i hele regionen.

Det er ingen grunn til å ikke være studentpraktikant et semester. Man stiller svakere uten, og sterkere med!