Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
UN Global Compact Norge

UN Global Compact Norge

UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. Organisasjonen har over 15.000 medlemmer globalt, fordelt på 158 land. Norgeskontoret åpnet i september 2019 og har rundt 300 medlemsbedrifter, inkludert 30 av de 40 største selskapene i Norge.

UNGlobalCompact
Foto/ill.:
UNGlobalCompact

Hovedinnhold

Som praksisstudent i UN Global Compact vil du få mye ansvar og stor tillit. Du vil få mulighet til å påvirke det nasjonale og regionale arbeidet i organisasjonen, og verdifull innsikt i hvordan næringslivet jobber med å nå FNs bærekraftsmål.

Organisasjonen er i sterk vekst, noe som gjør at praksisstudentene vil få varierte arbeidsoppgaver, og fungerer som fullverdig ansatte i organisasjonen. I dag jobber det flere tidligere praksisstudenter i organisasjonen, i deltids- eller heltidsstillinger. Arbeidsmiljøet er ungt, dynamisk og faglig sterkt. Les mer om organisasjonens arbeid på www.globalcompact.no

Strategisk rådgiver-funksjon: Bergen

Vi rekrutterer nå 1-2 studentpraktikanter for å bistå oss med å videreutvikle organisasjonen. Studentene vil jobbe med å bygge opp og gjennomføre regionale prosjekter i tett samarbeid med bedrifter og andre næringslivsaktører. Studentpraktikantene vil rapportere til leder for den regionale satsingen i UN Global Compact, Oda Bjerkan.

Vi tilbyr:

• Innsikt i Norges største bedriftsinitiativ for bærekraftig næringsliv.

• Mye ansvar og gode muligheter til å definere arbeid og retning for den siste FN-organisasjonen som har etablert seg i Norge.

• Et svært engasjerende og dynamisk arbeidsmiljø.

• Varierte arbeidsoppgaver.

• 30 studiepoeng.

 

Arbeidsoppgavene vil innebære å:

• Utvikle og etablere virkningsfulle bærekraftsinitiativ for næringslivet

• Identifisere og realisere mulige samarbeid med andre regionale aktører

• Forberede møter og presentasjoner

• Skrive søknader og møte finansielle aktører

• Rekruttere og være i dialog med bedrifter som ønsker å styrke bærekraftsarbeidet sitt

 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

• Interesse for FNs bærekraftsmål og næringslivet

• Ambisiøs, uavhengig og initiativrik

• Utadvendt og gode evner til nettverksbygging

• Jobber godt i team

• Kjennskap til politisk arbeid og/eller næringsliv

• Ha god evne til skriftlig framstilling og gode analytiske evner

• Systematisk, effektiv og god gjennomføringsevne

• Stor arbeidskapasitet og evne til å tåle tidvis høyt arbeidspress

• Svært gode norskkunnskaper er en forutsetning

• Gode engelskkunnskaper er en fordel

 

Arbeidssted: Bergen, Vaskerelven 39. Kontaktperson: Oda.bjerkan@globalcompact.no