Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
MUST - Mobilitetslab

MUST - Mobilitetslab

Mobilitetslaboratorium for Utvikling av Smartere Transportløsninger (MUST) er et samarbeid mellom Skyss, Vestland fylkeskommune, Statens vegvesen og Bergen kommune. I våre tre laboratorier: MUST InnoLab, DataLab og LivingLab, jobber vi med ideer, data og utprøvninger i faktiske omgivelser for å komme nærmere målet om bærekraftige mobilitetssystem for innbyggere og samfunn i Vestland.

MUST
Foto/ill.:
MUST

Hovedinnhold

MUST sine overordnede mål: 

  • Oppnå et bærekraftig mobilitetssystem for innbyggerne og samfunn i Vestland. Bærekraftig mobilitet handler om den helhetlige måten å reise fra ett sted til et annet, med miljømessige, sosiale og økonomiske hensyn.  
  • Styrke samarbeid mellom offentlige og private aktører innenfor transport og mobilitet for å bidra til økt innovasjon og samarbeid på tvers av næringer.  

 

Våre nettsider: http://mustlab.no/

 

Andrea Bråthen har vært praktikant våren 2021. Nedenfor skriver hun litt om sin praksistid i MUST.  

Hvorfor valgte jeg å søke praksis hos MUST? 

Først og fremst ønsket jeg å skaffe meg arbeidserfaring innenfor forvaltningen ettersom dette er et mulig arbeidssted etter endt utdanning. Jeg fikk inntrykket av at MUST-nettverket var noe jeg ville interessere meg for. Dette er et unikt samarbeid på tvers av ulike forvaltningsnivå som jobber for å komme frem til og støtte opp under fremtidens mobilitets- og transportløsninger. Jeg syntes det virket spennende å tre inn i et slikt nettverk og ta fatt på temaer som påvirker lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  

  

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut? 

Ettersom vi er inne i en pandemi har arbeidet våren 2021 vært digitalt. Dette har ledet til stor fleksibilitet i min arbeidshverdag. Ettersom jeg er litt involvert i alle laboratoriene varierer arbeidsdagene og oppgavene etter hvilket laboratorium jeg har fokus på og arbeider for. En vanlig uke inneholder ofte produksjon av innhold til nettsidene, arbeid med praksisrapport, ukesmøter med MUST-lederne og noen ganger InnoLab workshops som for eksempel Digikok. Jeg har skrevet mer om mine opplevelser på min aller første Digikok her

  

Alle praksisstudenter skriver en praksisrapport. Hva handler din om? 

I MUST LivingLab jobbes det blant annet med å evaluere ulike piloter for å kunne tilegne seg kunnskap om hva som fungerer og ikke fungerer og videre kunne bruke denne erfaringen inn i andre piloter. Min praksisrapport handler om å evaluere piloten “smart regulering av mikromobilitet”. Jeg har blant annet deltatt i samtaler med ulike elsparkesykkel-operatører og prosjekteier i Bymiljøetaten i Bergen for å kunne komme frem til styrker og svakheter ved planlegging og gjennomføring av piloten, samt hvordan piloten påvirker sparkesykkel-operatører positivt og negativt. Les mer om piloten her . 

  

Hva er det beste med praksisplassen din? 

Det beste med MUST er at det er et relativt lite nettverk som sitter på svært kunnskapsrike,  ressurssterke og engasjerte personer. At MUST har tre laboratorier har resultert i at jeg har fått muligheten til å lære mer om ulike tilnærminger, metoder og prosesser. Det har også resultert i at arbeidsdagene og oppgavene har variert. Etter et opphold i MUST sitter jeg igjen med mye kunnskap jeg kan ta med meg videre i studieløpet.  

 

Kontaktinformasjon: Frode Endresen, Seniorrådgjevar Mobilitetstjenester: Frode.endresen@skyss.no

Arbeidssted: Bergen/Sandsli