Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Disputas

Prøveforelesning og disputas: Thomas Margel Myksvoll

Thomas Margel Myksvoll disputerer 21.01.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen

pressbilde
Foto/ill.:
Daniel Lyngseth Fenstad

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Target, shaper, implementor - Regional Administrative Behaviour in the Rescaling of Norway’s Subnational Government Architecture"

Pressemelding

Prøveforelesning:

21.01.2022, 9.15-10.00

Sted:  Media City Bergen, SPORTEN (kun for inviterte gjester) og digitalt i zoom webinar

Oppgitt tema

"Rescaling and identity in European territorial reforms - a comparative perspective"

Disputas:

21.01.2022, 10.30-14.30

Sted:  Media City Bergen, SPORTEN (kun for inviterte gjester) og digitalt i zoom webinar

Opponenter:

1. opponent:  Professor Pawel Swianiewicz, Department of Development and local policy, University of Warsaw

2. opponent: Professor, Hilde Bjørnå, Institutt for samfunnsvitenskap, Universitet i Tromsø

Tredje medlem av komiteen: Førsteamanuensis Jan Oskar Engene, Institutt for sammenliknende politikk, Universitet i Bergen

Leder av disputas: Professor, Kristin Strømsnes, Institutt for sammenliknende politikk, Universitet i Bergen

Møte med kandidaten etter disputasen

Det bli arrangert digital møterom direkte etter disputasen for å møte kandidaten. Her vil det være mulig å slå på kamera og mikrofon.

Hvordan delta i prøveforelesning og disputas

Velkommen til virtuell prøveforelesning og disputas! Klikk på lenkene over for å delta i prøveforelesningen og disputasen.

Prøveforelesningen starter presis kl. 9.15 og disputasen kl. 10.30.  Du kan når som helst forlate og komme inn igjen i møtet. Dersom du ikke har brukt Zoom tidligere anbefaler vi at du trykker på lenken i forkant for å laste ned programmet.

Publikum kan kun observere og har ikke anledning til å slå på kamera. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio melder seg per epost til Hanne.Gravermoen@uib.no innen kl. 11.30, 21. januar. Andre spørsmål kan også sendes hit.

Avhandlingen er tilgjengelig i Bora.

Siden møtet foregår digitalt er det alltid en fare for at nettet faller ut eller lignende. Derfor vil prøveforelesningen og disputasen bli tatt opp. Opptaket vil kun bli brukt dersom et eller flere komitémedlemmer mister forbindelsen. Så fort komitéen har godkjent prøveforelesning og disputas blir opptakene slettet.