Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Studiebarometeret 2023

Svært fornøyde studenter ved master i sampol

Det viser tallene fra Studiebarometeret 2023.

Fornøyde studenter ved sampol
Foto/ill.:
Magnus Buseth Danielsen (UiB)

Hovedinnhold

Torsdag 15. februar ble Studiebarometeret 2023 presentert av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT).

Studiebarometeret er en årlig nasjonal spørreundersøkelse som viser studenters opplevde kvalitet og innhold i studieprogrammene. Formålet med undersøkelsen er å styrke arbeidet med studiekvalitetsutvikling.

Over gjennomsnittet

Sampol-studentene er jevnt over godt fornøyde med studieprogrammet de har valgt. Av fem mulige poeng får masterprogrammet i sammenliknende politikk hele 4,4 poeng av fem mulige når studentene blir spurt om «overordnet tilfredshet» i studieprogrammet. Det gjør at studentene er mer fornøyde enn fjor og at de er mer fornøyde enn gjennomsnittet av alle statsvitenskapelige masterprogram i Norge.

– Det er veldig kjekt å se at studentene er godt fornøyde med masterprogrammet og resultatene bekrefter inntrykket instituttet har fra studentene. Vi stiller høye krav og da er det kjekt å se at studentene trives med utfordringene vi gir dem, sier undervisningsleder Kjetil Evjen.

Spesielt fornøyd med miljø og vurderingsform

Utover den overordnede tilfredsheten rapporterer masterstudentene i sammenliknende politikk at de er spesielt fornøyde med det faglige og det sosiale miljøet og vurderingsformene på masterprogrammet.  For 2023 skåret masterprogrammet i sammenliknende politikk 4,3 poeng både på det faglige og sosiale miljøet og vurderingsform.

– Om vi studerer tallene fra Studiebarometeret over tid så ser vi også at studentene er mer tilfredse i 2023 enn de var før på alle kategoriene som måles i Studiebarometeret. At det sosiale miljøet er bra, er ikke så overraskende. Vi har svært engasjerte studenter som bidrar utrolig positivt til det sosiale miljøet på faget blant annet gjennom Sampolkonferansen, sier Evjen.

Også på de andre spørsmålene knyttet til engasjement og undervisning så rapporterer studentene om høy grad av tilfredshet med programmet.

Se alle resultatene for sampol for 2023 på Studiebarometerets nettsider.

Høy kvalitet på masterprogrammet i sampol

I tillegg til positive tilbakemeldinger fra studentene i Studiebarometeret så får masterprogrammet svært god evaluering av eksterne fagfeller. I fjor trakk programsensor fram den høye kvaliteten i sin programsensorrapport og mente at programmet og særlig metodeundervisningen var blant de beste i Norden.

– Det aller viktigste fortrinnet med masterprogrammet er likevel den høye, faglige kvaliteten, sier Evjen. God kvalitet i studiene er svært viktig med tanke på å utdanne kandidater som er ettertraktede i arbeidslivet og vi tror at høy kvalitet også bidrar til god trivsel på faget.