Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Stein Rokkan-forelesningen

Rokkan-forelesningen 2024 - The Sacred and Societal Foundations of the State

Institutt for sammenliknende politikk har gleden av å presentere professor Anna M. Grzymala-Busse som årets Rokkan-foreleser. Forelesningen er titulert: "The Sacred and Societal Foundations of the State"

Rokkan-banner
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Hvordan skapes stater? Det tradisjonelle svaret har vektlagt historisk krigføring og internasjonale konflikter, samt press på å utvinne ressurser for å finansiere kriger. Dette har lenge vært det dominerende paradigmet, men nyere forskning dreier nå oppmerksomheten mot de religiøse, kulturelle og økonomiske fundamentene for statsbygging og bygger videre på Stein Rokkans banebrytende arbeid om statsdannelse sett i et historisk og komparativt perspektiv. Et talende eksempel er den katolske kirken, som i middelalderen viste seg å være en viktig kraft i europeisk statsdannelse. Den konkurrerte med datidens monarker og bidro med modeller for styringsinstitusjoner, rettsstatsprinsipper og parlamentarisk representasjon. I slike nye analytiske perspektiv spiller handel, familierett, eliter, finansinstitusjoner og lokale frivillige viktige roller i vår forståelse av hvordan myndighet blir utøvd og legitimitet etablert. På både direkte og mer indirekte vis, har de vært med på å forme statsbyggingen i Europa.

Anna Grzymala-Busse er "Michelle og Kevin Douglas"-professor i internasjonale studier ved Institutt for statsvitenskap ved Stanford. Hun er direktør for The Europe Center og seniorforsker ved Freeman Spogli Institute. Forskningen hennes fokuserer på historisk statsutvikling, politiske partier, religion og politikk, samt postkommunistisk politikk. Andre interesseområder er populisme, uformelle institusjoner og årsaksmekanismer. Hun har skrevet tre bøker: “Redeeming the Communist Past: The Regeneration of Communist Successor Parties”, “Rebuilding Leviathan: Party Competition and State Development in Post-Communist Europe” og “Nations Under God: How Churches Use Moral Authority to Influence Politics”. Hun er også mottaker av Carnegie- og Guggenheim-stipender.

Stein Rokkan-forelesningen
Både i utlandet og i Norge har det vært flere initiativer for å hedre minnet om Stein Rokkan og hans store bidrag til utviklingen av samfunnsvitenskapene etter andre verdenskrig. Institutt for sammenlignende politikk har siden 1981 arrangert en årlig Stein Rokkan-forelesning for å hedre hans minne.

e.