Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Høyres bystyregruppe - Bergen

Høsten 2020 er det mulighet for praksisplass i Høyres bystyregruppe. Dette er spesielt interessant for studenter som ønsker innsikt i by- og lokalpolitikken. Praksisplassen er knyttet til administrative og ikke politiske arbeidsoppgaver, og tilbys alle uavhengig av partiidentifikasjon og partibakgrunn.

En praksisplass knyttet til Høyres bystyregruppe gir en unik mulighet til å følge med på by- og lokalpolitikken fra innsiden. Arbeidsoppgavene vil være knyttet til drift a bystyregruppen, samt oppfølging av møter og konferanser. Dette blir kombinert med et større uteredelsesarbeid, som også blir eksamensoppgaven i emnet.

For mer informasjon, kontakt, Petter Haraldsen Haugland, Politisk rådgiverHøyres bystyregruppe i Bergen: Petter.Haugland@bergen.kommune.no  

 

https://hoyre.no/vestland/bergen/