Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Publikasjoner fra staben

Dei tilsette ved Institutt for samanliknande politikk publiserer funn frå forskinga si i ei rad ulike kanalar. Det kjem stadig ut nye bøker, tidsskrift, kronikkar og anna med bidrag frå dei tilsette ved sampol.