Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Fordeler for bedrifter

For bedrifter åpner praksisutplasseringen for mange fordeler. Våre praksisstudenter er kvalifiserte til å utføre varierte utredningsoppgaver og kan bidra som ressurser i prosjektoppgaver.

Fordeler for bedrifter

  • Praksisstudenter kan avlaste ansatte gjennom å løse varierte arbeidsoppgaver og faglige problemstillinger i prosjektoppgaver.
  • Ansatte har anledning til å få faglig oppdatering gjennom praksisstudenter.
  • Studenters spørsmål kan stimulere til faglig refleksjon hos ansatte.
  • Det er et kvalitetsstempel å bli godkjent som praksisbedrift.
  • Motivere studenter til senere å søke jobb i virksomheten, særlig viktig for rekruttering av høyt utdannede utenfor Oslo.
  • Kandidater trenger mindre opplæring når de blir ansatt.
  • Rekruttere studenter en har inngående kjennskap til.