Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Rebekka Kvelland, kommunikasjonsrådgiver i Geelmuyden.Kiese.

«Samfunnsforståelse er svært nyttig uansett hvilken stilling du har, og en forutsetning for den som vil påvirke. Jeg opplever at andre setter pris på min evne til kritisk refleksjon, at jeg kan se sammenhenger der andre ikke ser, og trekke ut den viktigste essensen av et relativt komplisert emne».

- Hvor jobber du nå?

Jeg jobber for tiden som kommunikasjonsrådgiver i Geelmuyden.Kiese. Her jobber jeg med samfunnsanalyse, politisk påvirkningsarbeid, mediehåndtering og organisasjonsutvikling for kunder i privat og offentlig sektor.

 

- Hvordan opplevde du veien ut i arbeidslivet?

Den var kort, og litt tilfeldig. Jeg møtte Geelmuyden.Kiese da de var på rekrutteringstokt i Bergen og jeg var leder av Studentersamfunnet. Etter mediekurset med dem ville jeg lære mer om hvordan man bruker kommunikasjon til å flytte makt. Jeg sendte en søknad, og hadde jobben klar før jeg begynte å skrive masteroppgave. Mye takket være mitt engasjement underveis i studiene, som ble en døråpner mot arbeidslivet.

 

- På hvilken måte drar du nytte av det du har lært på sampol i jobbsammenheng?

Samfunnsforståelse er svært nyttig uansett hvilken stilling du har, og en forutsetning for den som vil påvirke. Jeg opplever at andre setter pris på min evne til kritisk refleksjon, at jeg kan se sammenhenger der andre ikke ser, og trekke ut den viktigste essensen av et relativt komplisert emne.

 

- Føler du at utdannelsen ved ISP har gitt deg en kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet?

På arbeidsmarkedet er det en fordel å skille seg ut med en spesialisert utdannelse som sampol jo er. Verden blir stadig mindre, da trenger vi kunnskap om hvorfor verden ser ut som den gjør og hvordan den virker.

 

Å være sampol-nerd på internasjonale demokratiseringsprosesser og valgsystemer er ikke alltid like matnyttig for det norske markedet. Men jeg opplever likevel at spisskompetanse på regioner, for eksempel Europa og Midtøsten, kan være relevant kompetanse for mange yrker i næringslivet. Når jeg jobber med strategisk kommunikasjon i det daglige, merker jeg spesielt at det er viktig å forstå det politiske spillet, og lære av vår egen politiske historie i de valgene vi tar.

 

Det kommer også godt med å ha skrevet masteroppgave om hvordan autoritære regimer blir mer demokratiske når jeg skal klekke ut strategier for å få til samfunnsendring, selv på lokalt nivå.