Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Utveksling

Utveksling på master

Kan jeg reise ut på masternivå? Hvilke alternativer har jeg og hva må jeg gjøre?

Bilder fra UNC Chapel Hill
Bilder fra University of North Carolina at Chapel Hill
Foto/ill.:
Magnus Jansen

Hovedinnhold

Du kan reise på utveksling som en del av mastergraden din i sammenliknende politikk. Blant mulighetene er studier i Norden og Europa gjennom Nordplus og Erasmus+ ordningene, eller du kan reise til et annet kontinent gjennom en av UiBs mange bilaterale avtaler.

Utvekslingsopphold er anbefalt at legges til 2. semester. På masternivå tar du emner til erstatning for valgfrie forskingsemner, samt erstatning for eller en tilrettelagt versjon av SAMPOL307. Når du reiser ut må du ta emner i statsvitenskap på masternivå. Det betyr at ikke alle avtaler er aktuelle. Avtalen en vurderer må åpne for utveksling på masternivå, og i tillegg bør en gjennomgå fagtilbudet ved institusjonen for å se at dette er relevant. Oppholdet må gis forehåndsgodkjenning av instituttet.

Kontakt studieveileder om du ikke finner informasjonen du trenger eller om du ønsker veiledning.