Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
JUBILEUM

Kronikk: 25 år med Sametinget

Professor Per Selle skriver i en kronikk i Nordlys at Sametinget gjennom 25 år har blitt en viktig aktør i norsk politikk og forvaltning. Kronikken er skrevet sammen med Torvald Falch, som er seniorrådgiver for Sametinget.

a
Sametinget 2009-2013.
Foto/ill.:
Sametinget

Hovedinnhold

Statlig medspiller og forhandlingsmotpart

Professor Per Selle ved Institutt for sammenliknende politikk redegjør i en kronikk i Nordlys for Sametingets historiske utvikling gjennom 25 år. I kronikken, som er skrevet sammen med Torvald Falch, seniorrådgiver for Sametinget, skriver Selle og Falch at Sametinget er på en og samme tid både et offentlig forvaltningsorgan og et samisk representativt politikkformende organ.

Sametinget medvirker i dag i alle statlige beslutninger om lover og tiltak som kan påvirke samene. I denne prosessen er Sametinget både en statlig forvaltningsmedspiller og statlig forhandlingsmotpart, skriver kronikkforfatterne.

 

- Dets dominerende posisjon en utfordring

Selle og Falch skriver at prosessen mot økt samisk selvstyre også byr på flere utfordringer, blant annet at det samiske sivilsamfunnet kan bli for innkapslet i selve Sametinget. Faren er da at det samiske sivilsamfunnet ikke er i stand til å opptre som en ekstern kontrollør og påvirker.

- Et velfungerende og selvstendig sameting trenger et aktivt sivilsamfunn som passer og presser på, skriver kronikkforfatterne.

 

Les kronikken her.