Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
«Fairness, personal responsability and the welfare state» (FPRWS)

Velferdsordninger i fremtiden

Prosjektet «Fairness, personal responsability and the welfare state» (FPRWS) er eit av 14 prosjekt som fikk støtte av NORFACE. Instituttet er godt representert i prosjektet.

Illustrasjon FORSIDE pÅ hØYDEN OG EUROPAKART
Foto/ill.:
©tgu

Hovedinnhold

Det er The Choice Lab ved NHH, med professor Alexander W. Cappelen, som er prosjektansvarleg for det heile, men også UiB er godt representert. Professor på Institutt for samanliknande politikk, Stein Kuhnle, er partnar på prosjektet. Med på laget er også Siri Gloppen og Cornelius Cappelen, som er høvesvis professor og postdoktor på same institutt. Cornelius Cappelen er tvillingbror til prosjektleiar Alexander W. Cappelen.