Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Nyhet

Utveksling gir deg store fordeler

– Å ha bodd og studert i utlandet blir vektlagt i arbeidsmarkedet, sier Nina Gry Stein til SRIB.

Jobbintervju
Et semester i utlandet teller positivt i jobbsøkerprosessen.
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

I slutten av januar la studieadministrativ avdeling ut rapport om internasjonal mobilitet ved Universitetet i Bergen. Det samfunnsvitenskapelig fakultet har hatt en stødig økning i antall utreisende studenter siden 2007. I 2013 var det 203 utreisende studenter totalt. 177 av disse var utvekslingsstudenter. Det er flest utreisende totalt, mens Det juridiske fakultet talte noen færre, 192 totalt, men en større andel av disse var utvekslingsstudenter (182).

Tallet på innreisende har også økt jevnt. I 2013 kom 300 innreisende til SV, noe som er desidert flest på UiB. Til sammenligning mottok HF 153 innreisende og MN 176.

Teller positivt hos arbeidsgivere

SRIB har vært i kontakt med seksjon for internasjonalisering og flere av fakultetene ved UiB for å lage innslaget og nyhetssaken du finner her. Ingrid Christensen, seksjonssjef i studieseksjonen ved SV, kommenterer at utveksling teller positivt for arbeidslivspanelet ved SV-fakultetet.

– Vi har representanter fra blant annet BT, NAV, Konkurransetilsynet og Hordaland fylkeskommune. Det er klar beskjed derifra at når de ser på jobbsøknader fra kandidater fra UIB, så teller internasjonalisering positivt, forklarer Christensen.

Ifølge Nina Gry Stein, kontorsjef ved studieadministrativ avdeling, står man sterkere ved å ha studert i utlandet. Man har mulighet til å få spisset kompetansen sin ved å for eksempel studere noe som ikke er tilgjengelig her i Norge. Hun mener også at det å ha studert og bodd i et land med en annen kultur og med et annet språk, er noe som blir vektlagt når man senere skal konkurrere om jobber i arbeidsmarkedet.

Fortsatt stor kapasitet

I strategiplanen for UiB 2016-2022 vil det altså være et ønske om at 40% studenter skal ha vært på utveksling i løpet av en grad.

– Vi har veldig mange avtaler, så studieplassene er der. Det er klart at det kan være konkurranse om plassene noen steder, men jeg tror at det som er viktig er å motivere studenter til å reise ut, og at de ser verdien ved utveksling, understreker Stein.

Internasjonalisering viktig innen akademia

Denne uken kan vi lese råd fra forskertalentene og meltzerprisvinnerne Katrine Vellesen Løken og Harald Barsnes i På Høyden. Begge trekker frem internasjonalisering som viktig for å lykkes.

Løken: "Norge er lite land, forskningen er spesialisert, og det er begrenset med perspektiver på hvordan du kan løse prosjektet ditt. Når du reiser ut, er det viktig å treffe på valg av institusjon. Ikke sikt etter den med generell høy prestisje, men den som er god på ditt fagfelt. Det hjelper ikke om universitetet er god på fysikk, når du er samfunnsøkonom."