Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Sampolkonferansen 2015

30 år med Sampolkonferansen

Kapitalisme og ulikhet står på agendaen når Sampolkonferansen markerer sine 30 første år i september.

Sampolkonferanse-plakatar frå forgangne tider.
Sampolkonferanse-plakatar frå forgangne tider.
Foto/ill.:
Sampolkonferansen

 

Årets Sampolkonferanse blir arrangert i Salem konferansehus den 27. - 30. september. Temaet for konferansen er «Kapitalisme: utfordringene ved økonomisk ulikhet i moderne demokratier». Sett av datoene og les om årets arrangement her!

 

Sampolkonferansen gjennom historien

Leder for Europabevegelsen Norge, Jan Erik Grindheim, startet Sampolkonferansen i 1985 for å knytte Bergens næringsliv tettere opp mot faget sammenliknende politikk. På bakgrunn av dette handlet konferansen i 1985 om statsvitenskap og internasjonalisering av næringslivet. Sampolkonferansen har siden vært arrangert annethvert år av masterstudentene i sammenliknende politikk, hvor søkelyset har blitt satt på ulike dagsaktuelle tema. Målet er ikke bare å skape debatt og å sette saker på dagsorden, men også å synliggjøre sampol-faget, eller som Frank Aarebrot sier; «å selge sampol til næringslivet.»

 

Sampolkonferansen har et ønske om å bidra med gode, akademiske foredrag og debatter rundt politikk og næringsliv for lokalsamfunnet. På dette vis er det viktig at Sampolkonferansen bærer preg av objektivitet i tillegg til å belyse problemstillinger fra ulike perspektiv. Sampolkonferansen skal formidle kunnskap om viktige problemstillinger fra et akademisk synspunkt, hvor personer som har spesialisert seg på temaene er invitert. Konferansen skal også være en arena hvor man har muligheten til å komme med egne innspill som publikummer. Tidligere konferanser har tatt opp tema som berører mennesker på ulike måter i samfunnet.

 

Tidligere konferanser

I 2007 var temaet for konferansen korrupsjon som en global og nasjonal virkelighet. For å sette søkelys på utviklingen og fremtidige utfordringer var blant annet statsråd Åslaug Haga invitert til å debattere. I 2009 søkte konferansen svar på spørsmålet om diplomatisk samarbeid mellom landene i nord. Både Islands president Olafur Ragnar Grimsson og Russlands ambassadør Sergej Andrejev, tok turen til Bergen for å bidra med svar og erfaringer i 2009.

 

«I was profoundly impressed by the quality of the Sampol conference, the vigorous and stimulating discussions and how this extraordinary gathering in Bergen played a pioneering role in highlighting Arctic issues which now are firmly on the global agenda.» 

- Ólafur Ragnar Grímsson, President of Iceland

 

I 2011, rett i kjølvannet av terrorangrepet 22. juli, handlet konferansen om terror. Konferansen satte et faglig preg med søkelysene krig, dialog, media og trusselbilde. Konferansen synliggjorde terrorismens kompleksitet, og handlet om hvilke tiltak vi nasjonalt og internasjonalt kan gjøre i kampen mot terror. Blant de inviterte var forsvarsminister Grete Faremo. Konferansen i 2013 dreide seg om narkotikapolitikk og ble ledet av Elin Monstad – som du kan lese intervju med på nettsidene til Sampolkonferansen. Flere eksperter innen helse, politikk og juss innledet konferansen med sine tanker om ruspolitikk i møte med rusmisbrukere. Målet med konferansen var å synliggjøre de tiltak samfunnet, og da særlig Bergen, kan gjøre for problemene som narkotika medfører.

 

«Sampolkonferansen er for meg synonymt med faglig kvalitet og studentfrivillighet. Den har en lang og solid tradisjon som en av de beste studentdrevne konferansene i Norge. I 2013 var temaet 'Narkotika - et uløselig problem?', et komplisert og viktig tema som ble belyst fra en rekke perspektiver med dyktige faglige innledere. Den organisatoriske innsatsen for å få på plass denne konferansen var formidabel, og resultatet ble svært vellykket.»

- Dag Rune Olsen, Rektor, Universitetet i Bergen

 

Brobygging med lokalt næringsliv

Dette er bare noen av emnene masterstudentene i sammenliknende politikk har engasjert seg i. Blant tidligere konferanser kan vi også nevne demokrati, menneskerettigheter, europeisk integrasjon, separatisme og migrasjon. Selv om globalisert økonomi og velferdsmodellen ble debattert på Sampolkonferansen på 90- tallet, har ikke konferansen tidligere tatt utgangspunkt i politisk økonomi sett fra et rettferdighetsperspektiv, slik som i år. Årets konferanse vil bære preg av et politisk høyre/venstre bakteppe når erfarne og dyktige representanter entrer de ulike debattene. I tillegg vil vi ikke gå bort fra Grindheims tanke om å bygge bro mellom statsvitenskapen og næringslivet. I år vil Grindheims og Aarebrots tanker særlig ligge friskt i minne, – da årets tema har et klart næringslivsfokus.

 

«Det er nesten et kvart århundre siden jeg som ung statssekretær på Sampolkonferansen i 1991 innledet om demokratienes spede framvekst i Øst-Europa og i Latin-Amerika etter Berlinmurens fall. Entusiasmen for å diskutere de store internasjonale spørsmålene var stor blant studenter og foredragsholdere. Det er den heldigvis fortsatt i en ny generasjon med nye utfordringer i en like omskiftelig samtid.»

- Jan Egeland, generalsekretær i Flyktningehjelpen

 

Jubileumskonferansen 2015

Siden 1985 har Sampolkonferansen dekket et stort spekter av aktuelle tema. Ettersom samfunnet stadig endres vil det alltid være plass for nye og relevante tema. En av årsakene til at kapitalisme og økonomisk ulikhet er aktuelt, er de siste årenes trend mot økende økonomisk ulikhet i vestlige demokratier. I Norge og i andre vestlige land har en større del av markedsinntektene tilfalt de rikeste. En del av spørsmålene dreier seg om hvor fokuset bør ligge: Er økonomisk ulikhet uunngåelig? Er problemet at de rike blir rikere, eller er problemet fattigdom i seg selv? Hva vil skje med den nordiske velferdsmodellen? Sampolkonferansen 2015 vil være med på å bevisstgjøre denne utviklingen.

 

«Attendees, speakers and media have praised the Comparative Politics Conference as both well organised and thematically significant. The conference has become the flagship of student based activities at the University of Bergen. For the 2015 conference, the students have decided that the topic will be Capitalism - The challenges of economic inequality in modern democracies. In times of increased debate on inequality, this is a highly relevant and timely topic."

- Gunnar Grendstad, professor dr.polit., instituttleder for Institutt for sammenliknende politikk.

 

Ettersom Sampolkonferansen i år feirer 30 år kan vi si at studentene har lyktes i å skape en god konferanse til interesse for både publikum og lokalsamfunn. Vi håper vi vil bidra med en like god konferanse i 2015 som masterstudentene gjorde før oss. Sammen setter vi fokus på viktige politiske tema, samtidig som vi viser betydningen av faget vi studerer. Spesielt stas er det å få arrangere Sampols jubileumskonferanse i 2015 – 30 år etter at den først tok form. I 30 år har sampolere engasjert seg, måtte de neste 30 bli like bra!

 

Sampolkonferansen sine eigne nettsider kan du lese meir om konferansen og årets tema, samt melde deg på til 29. - 30. september.

 

Sitatene i teksten overfor, samt flere lovord fra tidligere innledere på Sampolkonferansen kan du finne på denne siden.