Hjem
Centre for Early Sapiens Behaviour

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon for SapienCE

Kontaktinformasjon
Foto/ill.:
Photo: Joakim Haaland

For generelle spørsmål om SapienCE, send en e-post til: post@sapience.uib.no

 

Postaddresse: 
Universitetet i Bergen (navm på personen du vil sende post til)
Øysteinsgate 3,
Postboks 7805, 5020 BERGEN

Besøksaddresse: 
Sydnesplassen 12/13, 5020 BERGEN

Lokalisering: 
Senteret ligg i 4.etasje, der en kan finne møterom og kontor for senteret sine ansatte.