Hjem
SAPIENCE
Centre for Early Sapiens behaviour (SapienCE)

SapienCE – et senter for fremragende forskning

I det kommende tiåret skal forskningssenteret SapienCE befeste UiB og Norges posisjon som verdensledende innen forskning på det tidlige menneskets opprinnelse.

Centre for early sapines behaviour
Foto/ill.:
Craig Foster/Magnus M. Haaland

Hovedinnhold

Centre for Early Sapiens Behaviour (SapienCE) er et senter for fremragende forskning (SFF) som ble etablert i 2017 og finansieres av Norges forskningsråd. Senteret er bygd opp rundt en gruppe internasjonale forskere som er spesialister innen arkeologi, psykologi og klimatologi, og det ledes av professor Christopher Stuart Henshilwood.

Fortidens mysterier

SapienCE-teamet har eksklusiv adgang til BlomboshulenKlasies River main site og Klipdrift Complex, disse arkeologiske lokalitetene har funn som anses som viktige brikker for  å løse fortidens mysterier. Funnstedene er datert til å være mellom 120 000 og 50 000 år gamle, og ligger langs den sørligste kysten av Afrika, et område med et svært rikt plante- og dyreliv. Dette området er også kjent for å være spesielt følsomt for regionale og globale klimatiske forhold, og som derfor er ideelt plassert for forskning på hav- og landmiljøene som Homo sapiens oppholdt seg i.

Helhetstenkning

Våre nøye utvalgte forskningsteam gjennomfører undersøkelser av to nye og tre eksisterende arkeologiske funnsteder fra afrikansk mellomsteinalder (MSA) ved å granske funnene i detalj, lag for lag, sted for sted. Det vil gjøre det mulig å integrere funn med sikker datering og god dokumentasjon som viser det tidlige menneskets kulturelle, sosiale, teknologiske og livnærende atferd, med global, regional og funnstedsbasert informasjon i paleomiljø på en måte som aldri er blitt gjort tidligere. Med en slik helhetstenkning kan SapienCE gi oss banebrytende kunnskap om de ulike sidene ved hva det vil si å være menneske.

Verdensomspennende samarbeid

SapienCE har en kompleks struktur med mange partnere og en ledergruppe med forskningsledere og seniorforskere. Ledergruppen rapporterer til styret. SapienCE får også råd fra en fagkomité. Senteret samarbeider tett med University of the WitwatersrandNORCERoyal Holloway University of LondonUniversité de Bordeaux og Universität Tübingen.

SapienCE er en del av Forskningsrådets SFF-ordning. Ordningen organiserer virksomheten til Norges fremste vitenskapelige miljøer i sentre for å nå ambisiøse vitenskapelige mål gjennom samarbeid og langsiktig grunnfinansiering.