Hjem
SAPIENCE
SAPIENCE FORSKNING

Banebrytende forskning i verdensklasse

Forskningssenteret SapienCE er bygd opp rundt et nøye utvalgt tverrfaglig team av arkeologer, klimatologer og psykologer. Forsker-teamet har som mål å øke vår forståelse av hvordan og når Homo sapiens utviklet seg til å bli de vi er i dag.

Illustrasjonsbilde_SapienCE_nettside
Foto/ill.:
SapienCE

Hovedinnhold

I løpet av det neste tiåret skal SapienCE-teamet undersøke arkeologiske funnsteder fra afrikansk mellomsteinalder (MSA) ved å granske funnene i detalj, lag for lag, sted for sted.

God dokumentasjon

Undersøkelsene vil dokumentere en helt spesiell integrering av funn med sikker datering og god dokumentasjon som viser det tidlige menneskets kulturelle, sosiale, teknologiske og livnærende atferd, med global, regional og funnstedsbasert informasjon i paleomiljø. Målet er å bruke denne helhetstenkningen til å oppnå  banebrytende kunnskap om de ulike aspektene ved hva det vil si å være menneske. 

Nøkler til fortidens mysterier

SapienCE-teamet har eksklusiv adgang til Blomboshulen, Klasies River main site og Klipdrift Complex, funnsteder som har vist seg å være helt sentrale for å kunne løse fortidens mysterier om hvordan vi utviklet oss til moderne mennesker. Blomboshulen er kjent som menneskehetens kulturelle vugge. Inngraverte okersteiner, smykkeperler av skjell og verdens eldste menneskeskapte tegning er blant de betydelige funnene som er gjort i denne hulen. De tidlige menneskene oppholdt seg i hulen for mellom 100 000 og 70 000 år siden.

Klasies River main site er kjent for sine mange fossiler av mennesker og det omfattende 20 meter dypt arkeologiske arkivet over det tidlige menneskets atferd. De tidlige menneskene oppholdt seg her for mellom 120 000 og 59 000 år siden. Klipdrift Complex omfatter både mellomsteinalder og senere steinalder. Funnstedet er spesielt forbundet med teknologitradisjonen Howiesons Poort som strekker seg? fra ca. 65 000 til 59 000 år tilbake i tid.

Les om de sju hovedspørsmålene for senteret, og finn ut mer om de ulike forskningsprosjektene som er knyttet til hvert spørsmål.