Hjem
SAPIENCE
Arkeologi

Avdekker fortiden

Symboler er en så vanlig del av det moderne livet at vi ofte ikke tenker på hvor viktige de er. Hvis vi ser et rødt lys i trafikken, stopper vi. Når og hvorfor begynte mennesker å kommunisere med hverandre ved hjelp av slike symboler? Hvordan ble forhistoriske samfunn påvirket av at symboler ble tatt i bruk og anvendelsen av disse?

Blombos Cave
SAPIENCE-ARKEOLOGER PÅ JOBB. Forskerne leter etter funn som kan gi oss en dypere forståelse av hvordan forfedrene våre levde.
Foto/ill.:
Craig Foster

Hovedinnhold

Homo sapiens har eksistert i minst 300 000 år, men det er ikke gjort noen funn som tyder på at de oppførte seg som det «moderne» mennesket på den tiden. Tvert imot viser de nyligste arkeologiske funnene at endringer i menneskelig tankegang, atferd og teknologi skjedde for kortere tid siden, nærmere bestemt for mellom 120 000 og 50 000 år siden.

En dypere forståelse

Mange av funnene som viser disse endringene, er gjort i arkeologiske utgravinger helt sør på kysten av Sør-Afrika. For 100 000 år siden ble for eksempel store skjell brukt til å blande pulverisert okerstein og andre ingredienser for å fremstille en klar rødmaling. For 70 000 år siden brukte mennesker den samme røde okersteinen, denne gangen som en fargestift, til å lage abstrakte tegninger på stein. Samtidig begynte forfedrene våre å bruke smykker, for eksempel halskjeder av skjell, og å lage kompliserte verktøy av stein og bein. Dette er et uttrykk for dyptgripende endringer i hvordan forfedrene våre forholdt seg til hverandre, og til omgivelsene. Var disse endringene et resultat av endringer i den menneskelige hjernen eller et behov for å tilpasse seg raske miljømessige skiftninger? 

Banebrytende kunnskap

SapienCE-arkeologer undersøker disse spørsmålene ved å bygge opp en stadig dypere forståelse av livet til forfedrene våre. Detaljerte analyser av bein, skjell, verktøy og sedimenter forteller oss hva forfedrene våre spiste, hvordan de jaktet og hvilket miljø de bodde i. Eksperimentell arkeologi gjør det mulig for oss å forstå arkeologien som vi graver ut. Hvis vi for eksempel ser på et ildsted: Ble det brukt én gang, noe som tyder på at hulen var et leirsted, eller hadde det blitt brukt hundrevis av ganger, noe som tyder på at hulen var et hjem? Ved å samle alle disse bevistrådene gir SapienCE oss banebrytende kunnskap om utviklingen i menneskehetens atferd.