Hjem
SAPIENCE
KLIMA

Er klimaet svaret?

Vi ønsker å gjenskape de ukjente omgivelsene til forfedrene våre. Hvordan påvirket klimaet atferdsevolusjonen til de tidlige Homo sapiens i det sørlige Afrika? Oppsto moderne menneskelig atferd delvis på grunn av evnen til å overleve og tilpasse seg skiftende klimaforhold?

Scientist loading a mass spectrometer
PÅ LETING ETTER SVARET: Nele Meckler plasserer materiale for analyse av isotopklynger i massespektrometeret ved FARLAB, UiB.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Miljøet, og mulighetene det gir mennesker til å skaffe seg et levebrød, defineres i stor grad av klimaet som bestemmer tilgjengelighet på vann, temperatur, vegetasjon og mat til dyr som lever i havet og på land. Det globale klimaet var svært varierende i perioden som dokumenteres av det arkeologiske materialet fra Blomboshulen, Klasies River main site og Klipdrift Shelter, for mellom 100 000 og 50 000 år siden.

Klima og innovasjon

Klimaendringene må ha skapt utfordringer samtidig som de må ha gitt de mest tilpasningsdyktige menneskene mulighet til å tilpasse seg skiftende miljøer og lykkes med det. Vår forståelse av hvordan globale klimaendringer påvirket regionale og lokale klimamønstre og paleomiljøer er imidlertid begrenset. Spesielt når vi ser på en periode preget av menneskelige innovasjoner, bruk av symboler og tilvirkning av steinredskaper. Er det noen indikasjoner på at klimaendringer kan ha vært en katalysator for disse menneskeskapte endringene?

Bygge proxyer

Vi prøver å svare på disse viktige spørsmålene gjennom en kombinasjon av paleo-proxyer (datasett), som forteller oss om tidligere klima- og miljøbestemte variabler som bakketemperatur, vegetasjon, sesongvariasjoner i nedbør og regn, havoverflatetemperatur, vindmønstre, elveleier og landskapet på land og i havet. Informasjonen vi får fra proxyer som dryppsteinsformer, marine sedimentkjerner, skalldyr og små pattedyr, gjør at vi kan sette sammen et detaljert bilde av de miljømessige betingelsene for menneskets eksistensgrunnlag.

Simulere fortiden

Basert på teknologien som gir klimaprognoser for fremtiden, er vi i stand til å gjenskape klimatiske scenarioer, landskap og vegetasjonsendringer i forhistorisk tid. På den måten kan vi lage modeller for hvordan klimaet var i perioder med menneskelig innovasjon og fremstilling av symbolske kunstgjenstander helt sør på kysten av Sør-Afrika. Sammen med paleo-proxyene vil simuleringene gi et sammensatt bilde av det lokale og regionale klimaet og omgivelsene i Det sørlige Afrika for fra 100 000 til 50 000 år siden.