Hjem
Sars internasjonale senter for marin molekylærbiologi
GJESTESEMINAR PÅ SARSSENTERET

Uli Technau (University of Vienna)

"Evolusjonen av mesoderm og mesodermen sine derivatar - kva vi har lært av ei diploblastisk sjøanemone"

mhc_actin_double_transgenic2009-11-01_22-34-59.png
Foto/ill.:
Uli Technau

Uli Technau frå Universitetet i Wien

Lab webside: Research Uli Technau

Vert: Steinmetz group