Hjem
Sars internasjonale senter for marin molekylærbiologi
Utvikling av nevronar i Cnidaria

Rentzsch forskningsgruppe

Vår gruppe brukar sjøanemona Nematostella vectensis som ein modellorganisme for å studere utvikling og regenerering av nervesystemet.

transient_elav1_labeling
Foto/ill.:
Fabian Rentzsch