Hjem
Sars internasjonale senter for marin molekylærbiologi
Evolusjon av nevrotransmitterreseptorar

Lynagh forskningsgruppe

Gruppa vår studerer den biofysiske funksjonen til og evolusjonen av nevrotransmitterreseptorar ved bruk av molekylær fylogenetikk, kjemisk biologi og elektrofysiologi.

Tim Lynagh
Foto/ill.:
Tim Lynagh

Hovedinnhold