Hjem
Sars internasjonale senter for marin molekylærbiologi
Nevral utvikling hos larvesekkedyr

Glover tilknytta forskningsgruppe

Vi forskar på nevral utvikling og funksjon hos Oikopleura, frå genutrykk til adferd, ved bruk av molekylære og metoder for funksjonell visualisering.

JoelGlover
Foto/ill.:
Joel Glover

Hovedinnhold