Hjem
Sars internasjonale senter for marin molekylærbiologi
FORSKARUTDANNING

Prøveforelesning - Clemens Döring

Oppgitt emne: "Development and Function of the mammalian cochlea"

Hausen Forskningsgruppe

Kommité:
Professor Kari Fladmark, BIO
Forskar Pawel Burkhardt, Sars Centre 
Professor Fabian Rentzsch, Sars Centre/BIO

 

Velkommen!