Hjem
SDG Bergen (N)
BÆREKRAFTIG HAV

Seiler for bærekraftig utvikling

I 2021 planlegger Statsraad Lehmkuhl å foreta sin første jordomseiling noensinne. UiB undertegnet som første partner intensjonsavtale om å delta på jordomseilingen og bidra med faglig innhold.

Statsraad Lehmkuhl til havs
Foto/ill.:
Richard Sibley

Hovedinnhold

I snart to år har Statsraad Lehmkuhl planlagt seilskipets første jordomseiling siden det ble sjøsatt i 1914. Gjennom avtalen undertegnet mellom Lehmkuhl og Universitetet i Bergen (UiB) under Arendalsuka 2018, gis disse planene nå et konkret løft for realisering.

– Det er en gledelig dag når vi får om bord en tung og seriøs aktør som UiB som første partner til å undertegne en intensjonsavtale for å kunne få til en verdensomseiling, sier direktør Haakon Steinar Vatle i Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl.

Forskning og utdanning står sentralt

UiBs bidrag vil være i form av faglig innhold på jordomseilingen, som bærer arbeidstittelen State of the Ocean og er tenkt gjennomført i perioden 2021 til 2023. Målet med prosjektet er å skape oppmerksomhet og dele kunnskap om havets sentrale rolle for en bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv.

– For Universitetet i Bergen er dette et spennende og ikke minst svært treffende prosjekt. I Norge er vi det universitetet som sitter i førersetet for arbeid med bærekraftsmålene, og havet er et av de tre satsingsområdene i vårt strategiske arbeid. Marin forskning og utdanning vil være enormt viktig, og derfor passer Statsraadens visjon for seilasen så godt med oss, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen om hva denne intensjonsavtalen betyr for UiB.

Ifølge Vatle er det et ambisiøst løft for seilskipet å satse på en jordomseiling.

– Nettopp derfor ville vi at dette ikke “bare” skulle være en jordomseiling for sin egen del, men ville at dette skulle ha en funksjon og en mening, sier direktøren og fortsetter:

– Det er viktig for oss å ha med en viktig kunnskapsaktør som UiB, fordi vi da kan få belyst hvor viktig forskning og utdanning er for planetens og havets helse.

Vil skape fremtidens ledere

Hvis jordomseilingen blir en realitet vil UiB utvikle egne studieprogrammer som en del av denne.

– Studentene ved UiB er den viktigste delen av universitetet. Erfaringen man får fra et slikt seilas vil også være verdifull for utviklingen av unge ledere. Bærekraftsutfordringene vi står overfor krever en god generasjon unge ledere og mange av de kommer fra oss gjennom kvalitetstung utdanning tett på forskningsarbeid og kunnskapsutvikling. Slik får samfunnet den beste kompetansen, sier UiB-rektor Olsen.

Olsen understreker at dette gir UiB anledning til å vise frem de mange unge lederemnene som utdannes ved universitetet, mens Vatle ser dette som en unik mulighet til å bygge videre på samarbeidet de har med Sjøkrigsskolen som del av deres lederutdanning. Slik gir jordomseilingen og UiBs deltakelse til å utvikle kompetanse innen bærekraftig lederskap.

Bærekraftige innovasjoner

Nettopp bærekraft og bærekraftsmålene (Sustainable Development Goals, SDGs) er viktige element i samarbeidet mellom Lehmkuhl og UiB.

– Vi har selv tatt utfordringen som ligger i bærekraftsmålene ved å få installert et batteri, som skal være på plass over nyttår. Det gjør at vi kan bruke vind og seil for å lade batteriet og gjør oss enda mer bærekraftige enn det hybridskipet vi allerede er, forteller Lehmkuhl-direktøren og peker på at seilskipet alt i utgangspunktet var et hybridskip med seil og motor.

I likhet med UiB er Lehmkuhl-stiftelsen stadig mer bevisst på bærekraft i den daglige driften. Mens UiB har etablert Grønt UiB og er blitt Miljøfyrtårn, har Lehmkuhl foruten planen om å installere et batteri også byttet ut alt engangsservise med komposterbart servise.

– Det at vi installerer nytt batteri og fjerne mest mulig plast om bord, understreker bare at vi er mer relevante i dag enn noensinne siden seilskipet ble sjøsatt i 1914. Vi er innovative og fremtidsrettede på områder som er av stor samfunnsmessig betydning, sier Haakon Steinar Vatle.

Tverrfaglig undervisning

Fra UiB er allerede en rekke forskningsmiljøer og initiativer knyttet til samarbeidet om jordomseiling på Lehmkuhl. Ikke minst har Bjerknessenteret for klimaforskning engasjert seg i tillegg til bærekraftsinitiativene SDG Bergen og Ocean Sustainability Bergen-senteret, som alle har bidratt i forarbeidet frem mot intensjonsavtalen.

Ikke minst planlegger UiB å tilby et tverrfaglig undervisningsemne om bord på Lehmkuhl som en del av jordomseilingen.

– Vi ser på dette som en naturlig forlengelse av vår satsing på marine fag og vårt nasjonale lederskap for universitetssektoren når det gjelder bærekraftsmålene og vitenskapelig rådgivning mot nasjonale og internasjonale aktører, sier rektor Dag Rune Olsen.

Direktør Vatle kan fortelle at selv om avtalen med UiB er et første, viktig steg på veien, så gjenstår det å tegne avtaler med flere partnere før jordomseilingen kan bli en realitet. Målet er at planene for denne ambisiøse seilasen for jordens fremtid vil kunne annonseres i mer detalj i desember 2018.