Hjem
SDG Bergen (N)
THE UNIVERSITY IMPACT RANKINGS 2019

UiB markerer seg som toneangivende bærekraftsuniversitet globalt

Universitetet i Bergen er blitt rangert som nummer 53 i den første THE University Impact Rankings, basert på Bærekraftsmålene, og er det eneste universitetet i Norge som er blitt vurdert i denne nye innovative rangeringen.

Detail showing dlegate wearing SDG wheel on jacket sleeve at the SDG Conference Bergen in February 2019.
I VERDENSTOPPEN PÅ BÆREKRAFT: Ifølge den første THE University Impact Rankings er Universitetet i Bergen nummer 53 blant verdens universiteter når det gjelder bærekraftsrelaterte tiltak.
Foto/ill.:
Eivind Senneset for the University of Bergen

Hovedinnhold

Dette er første året at Times Higher Education (THE) University Impact Rankings finner sted. Dette er et pionertiltak for å anerkjenne universiteter fra hele verden for deres sosiale og økonomiske bidrag til samfunnet, basert på Bærekraftsmålene (Sustainable Development Goals, SDGs).

UiB setter tonen på bærekraft

– Vi er begeistret for å ha blitt rangert som nummer 53 på bærekraft i hard konkurranse med universiteter fra hele verden, sier viserektor for globale relasjoner, Annelin Eriksen, når hun får nyheten om rangeringen. – Det at vi som eneste universitet i landet er blitt tatt med i rangeringen, bekrefter også vår posisjon som det toneangivende bærekraftsuniversitetet i Norge.

I THE University Impact Rankings 2019 blir universitetene rangert generelt, basert på deres ytelse i bærekraftsmål 17: Partnerships for the Goals og deres tre beste enkeltbærekraftsmål av de 11 målene som er vurdert i år. I tillegg omfatter rangeringen hvert universitets prestasjoner for 11 av de 17 bærekraftsmålene. (Se FAKTA for detaljer om UiBs rangering.)

– Vi er særlig glad for å se vår sterke prestasjon generelt, som plasserer oss fremst i verden blant universiteter som har en bevissthet rundt bærekraftig utvikling, forklarer Eriksen og fortsetter:

– Det å se at vår sterke prestasjon skyldes bærekraftsmål 17 er spesielt gledelig, fordi dette understreker våre langvarige partnerskap med andre universitet, spesielt i det globale sør. Samtidig er det en anerkjennelse av vårt tette samarbeid med partnere i offentlig og privat sektor, og viser våre tette bånd til lokale myndigheter og lokalsamfunnet som vi er del av.

Først ute som Miljøfyrtårn

I tillegg til å være rangert som nummer 59 på bærekraftsmål 17, scorer UiB høyt på bærekraftsmål 12, der universitetet er nummer 15, og bærekraftsmål 3, der man er nummer 39. Sistnevnte skyldes i stor grad det verdensledende miljøet ved Senter for internasjonal helse, som feiret 30 år i fjor høst.

– Vi er utrolig stolte over å gjøre det godt i de fleste av bærekraftsmålene som er rangert, med noen klare høydepunkt, der vi særlig merker oss bærekraftsmål 12: Responsible Consumption and Production, sier viserektoren og peker på det langsiktige, enhetlige og helhetlige arbeidet som er gjort ved UiB.

Hun peker på løftet om å bli klimanøytral innen 2030, som ble gitt av rektor Dag Rune Olsen på den første Bærekraftskonferansen i Bergen (SDG Conference Bergen).

– Vi var det første større universitetet i Norge som ble sertifisert som Miljøfyrtårn, som er Norges mest brukte miljøsertifiseringsordning, forklarer Eriksen, som skryter av arbeidet som er gjort av UiB-administrasjonen i arbeidet med bl.a. avfallshåndtering på en mest mulig miljøvennlig måte.

Sterk posisjon på flere bærekraftsmål

Viserektoren vil også fremheve den gode rangeringen for bærekraftsmål 16: Peace, Justice and Strong Institutions, der UiB får belønning for det sterke engasjementet og støtten til Scholars at Risk-ordningen.

Eriksen er generelt fornøyd med tallene, som viser at UiB er i topp 200 globalt i 10 av de 11 rangerte bærekraftsmålene. Hun uttrykker dog skuffelse over at UiB ikke ligger høyere enn mellom 201 og 300 i bærekraftsmål 4: Quality Education, men mener at dette har sin naturlige forklaring.

– Vi har sett på bakgrunnstallene her og ser at ett av hovedkriteriene i rankingen er utdanning av barneskolelærere. Nå utdanner vi mange lærere, men da primært mot ungdomsskole og ikke minst videregående skole. Vi håper at dette i større grad vil bli fanget opp i fremtidige rangeringer av bærekraftsmål 4, sier viserektoren.

Nasjonal og internasjonal ledelse

Viserektor Eriksen leder universitetets strategiske initiativ for Agenda 2030, SDG Bergen, og leder også den nasjonale komiteen for Agenda 2030 i UH-sektoren. I tillegg er UiB vertskap for den nasjonale Bærekraftskonferansen for sektoren (SDG Conference Bergen), som arrangeres i samarbeid med Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet og UH-sektoren.

– Denne rankingen viser at det strategiske arbeidet UiB har gjort i flere år i spørsmål knyttet til bærekraft, bærekraftig utvikling og nå bærekraftsmålene i vår forskning, utdanning og administrasjon bærer frukter. Ikke minst oppmuntrer det gode resultatet oss til å forsterke dette arbeidet, ikke minst når det gjelder vårt mål om å bli klimanøytral innen 2030, slår viserektor Annelin Eriksen fast.

I oktober 2018 ble UiB tildelt knutepunktstatus (Hub) for SDG14: Life Below Water av FN-organisasjonen United Nations Academic Impact (UNAI) og i november 2018 ble UiB leder for SDG14-klyngen til det globale universitetsnettverket International Association of Universities (IAU). Bærekraftsmål 14 var ikke en av SDGene som ble rangert i denne første THE University Impact Rankings.