Hjem
SDG Bergen (N)
BÆREKRAFTSMÅL 14 | LIV UNDER VANN

Et studentaktivt kurs med FN i sikte

Gjennom studentaktiv læring setter et unikt og tverrfaglig kurs om bærekraftig hav studentene i stand til å se på hvordan forskning kan bidra inn mot politiske beslutningsprosesser, både nasjonalt og internasjonalt. Vi har laget tre videoer som viser hva som gjør kurset spesielt i verdenssammenheng.

SDG14, Life Below Water, video 3

I det nye kurset med fokus på bærekraftsmål 14, liv under vann, gir Universitetet i Bergen blant annet en innføring i hvordan forskning kan brukes for å påvirke beslutningsprosesser i FN-systemet.
Produsent:
SDG Bergen

Hovedinnhold

I den tredje og siste videoen i en serie på (se øverst på siden) møter vi studenter og forelesere fra et kurs som viser hvordan Universitetet i Bergen jobber aktivt med vitenskapelig rådgivning mot FN-systemet.

I den første videoen snakket studentene entusiastisk om inspirasjonen de fikk fra kurset om bærekraftsmål 14 og bærekraftig hav (liv under vann), mens kursleder Katja Enberg forteller hva som gjør kurset unikt.

SDG14, Life Below Water, video 1

Producer:
SDG Bergen

I den andre videoen snakker studentene, Enberg og vitenskapelig leder Lise Øvreås fra det virtuelle havsenteret Ocean Sustainability Bergen ved Universitetet i Bergen om tverrfaglighet, studentaktiv læring og hvordan universitetet utdanner fremtidens ledere.

SDG14, Life Below Water, video 2

Producer:
SDG Bergen