Hjem
Bærekraftskonferansen i Bergen
Sekretariatet

Konferansens sekretariat

Sekretariatet for konferansen ledes av Kristin Svartveit.

Sekretariatet tar seg av praktiske henvendelser om konferansen: deltakelse, reise og opphold, forespørsler fra media og annet. Konferansesekretariatet kan nås via e-post og består av:

Kristin Svartveit
Seniorrådgiver, Forskningsadministrativ avdeling
Leder for konferansesekretariatet

Bente Krossøy
Rådgiver, Universitetsdirektørens kontor

Bjørn Erik Andersen
Seniorrådgiver, Forskningsadministrativ avdeling

Sverre Ole Drønen
Rådgiver, Kommunikasjonsavdelingen