Hjem
Bærekraftskonferansen i Bergen
Bærekraftmålene

Bakgrunnsinformasjon om bærekraftsmålene

Utvalgte lenker med informasjon om FNs bærekraftsmål og tidligere aktivitet ved UiB.

Hovedinnhold

Nøkkeldokumenter om bærekraftsmålene

Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development (september 2015)
The UN Resolution 70/1 in wihch the UN unanimously adopted the Sustainable Development Goals

The Sustainable Development Goals
Overview of the 17 Goals

Norway’s follow-up of Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals (juli 2016)

One Year Closer: Norway’s progress towards the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development
Statusrapport fra Utenriksdepartmentet og Finansdepartmentet (2016)

Global Sustainable Development Report (2015)

A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development
The Report of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda (2013)

FNs havkonferanse (New York, juni 2017)

Tidligere aktivitet

UiB markerte seg på FNs havkonferanse – Universitetet i Bergen og internasjonale partnere inngikk flere frivillige forpliktelser (voluntary commitments) som del av bærekraftsmål/SDG 14: Life Below Water.

Workshop: universitetene og bærekraftsmålene – i februar 2017 avholdt UiB en workshop som var startskuddet for arbeidet med bærekraftskonferansen.