Hjem

Bærekraftskonferansen i Bergen

SDG-konferansen 2018

Kunnskap for vår felles fremtid

Norske universiteter og bærekraftsmålene: konferanse ved Universitetet i Bergen, 8. og 9. februar 2018.

fns-baerekraftsmaal.png

Bærekraftmålene logoer

Vi ønsker velkommen til en konferanse om bærekraftsmålene for hele akademia i Norge. Møt nasjonale og internasjonale gjester fra politikk, næringsliv, diplomati, internasjonale organisasjoner, frivillige organisasjoner, m.fl.

Konferansen tar utgangspunkt i FN-dokumentet Transforming Our World: the 2030 Agenda for sustainable development. Da dette ble lansert representerte dokumentet et vendepunkt i verdens historie og var en fullbyrdelse av en lang, historisk prosess av forhandlinger som ledet til en enestående internasjonal avtale.

Et nøkkelord for 2030 Agenda er “transformasjon”. Med fokus på 17 bærekraftsmål – Sustainable Development Goals (SDG) – er det bokstavelig talt satt en ny agenda for retningen på verdens felles økonomiske politikk. I fremtiden vil økonomisk handling bli utformet med tanke på hva som er godt for miljøet og ambisjonen om at alle skal ta del i velstandsutviklingen, med “leave no-one behind” som grunnleggende prinsipp.

Men kravene som bærekraftsmålene stiller kan virke overveldende. Derfor må universiteter og høyskoler gjennom sin kunnskap bidra til at målene blir nådd innen tidsfristen 2030. Dette kan gjøres gjennom tverrfaglighet og samarbeid mellom institusjoner. Forskning og kunnskap er også viktige faktorer når beslutningstakere i offentlig og privat sektor skal treffe avgjørelser som påvirker vår felles fremtid. På konferansen vil det blant annet bli diskutert hvordan akademia kan bidra til dette på en best mulig måte.

Konferansen er initiert av Universitet i Bergen i tett dialog med andre norske universitet og høyskoler, Kunnskapsdepartementet, Utenriksdepartementet, Helsedirektoratet og Norad.

For praktisk informasjon om konferansen, vennligst kontakt sekretariatet for konferansen.