Hjem
Bærekraftskonferansen i Bergen
PROGRAM 2020

Dag en: torsdag 6. februar

Programmet for Bærekraftskonferansen 2020 ligger på de engelske nettsidene. Se lenke under.

Registrering til konferansen åpner i midten av november 2019.