Hjem
Bærekraftskonferansen i Bergen
PROGRAM BÆREKRAFTSKONFERANSEN

Bærekraftsmålene etter pandemien

Hvordan skal vi møte de økte utfordringene pandemien har skapt? Ikke minst i form av økt ulikhet. Og hvordan vil pandemien påvirke implementeringen av bærekraftsmålene? Les mer her om den fjerde nasjonale Bærekraftskonferansen i Bergen – 2021 SDG Conference Bergen finner sted 10.-12. februar.

Hovedinnhold

Mens verden har samlet seg bak 2030-agendaen har økte globale ulikheter lenge truet med å avspore fremskrittene som hittil er gjort. Oppå dette har vi fått koronapandemien som har hatt en slik ødeleggende effekt i hele verden. Med utgangspunkt i denne globale utfordringen har vi samlet forskere, studenter og andre globale og nasjonale aktører til den fjerde Bærekraftskonferansen i Bergen (SDG Conference Bergen) for å diskuter hvordan vi skal takle global ulikhet på tvers av de 17 bærekraftsmålene for å oppnå bærekraftig utvikling også etter koronakrisen.

TEKNISK STØTTE! Hvis du er påmeldt konferansen, men mangler lenke – vennligst kontakt Kristina Øyen.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide holder åpningstalen på konferansen.

Vi har i tillegg fire hovedtalere:

  • FNs generalsekretærs spesialutsending for ungdom, Jayathma Wickramanayake
  • Professor Kate Raworth, forfatter av boken Doughnut Economics som gir et visuelt rammeverk for bærekraftig utvikling
  • President Daya Reddy fra International Science Council
  • Direktøren for African Centre for Cities, Dr. Edgar Pieterse

Førsteamanuensis Sofie Høgestøl fra Universitetet i Oslo er moderator for konferansen.

Offisiell emneknagg for konferansen er #SDGbergen21