Hjem
Bærekraftskonferansen i Bergen
Bærekraftskonferansen

Day Zero 2023

Velkommen til Day Zero under Bærekraftskonferansen i Bergen, 8. februar 2023.

Day Zero 2022
Foto/ill.:
Thor Brødreskift/UiB

Hovedinnhold

Day Zero er en gratis, heldigital dag med arrangementer dagen før den årlige SDG-konferansen i Bergen. Dette er en mulighet til å organisere kreative møter, seminarer, debatter, utstillinger osv. som presenterer arbeid som er relevant for bærekraftsmålene (SDG).

Temaet for årets konferansen er rettferdig omstilling til en bærekraftig fremtid. En rettferdig omstilling har blitt satt under press av nye og enestående hendelser av en global skala, som COVID-19-pandemien, krig, en energi- og matkrise og flere økologiske katastrofer. Hvordan kan vi sikre at en bærekraftig omstillngen er rettferdig og ikke etterlater noen?

En akademisk festival
På Day Zero oppfordrer vi til alle slags initiativ, fra presentasjoner av SDG-relevant undervisning og pedagogiske innovasjoner, til konkrete forskningsprosjekter, eller for å reise debatt om hva du ser på som viktige temaer innenfor den bredere SDG-diskursen.

Day Zero er designet for å være et åpent rom for å kommunisere på tvers av disipliner, teamaer og mål, og for å lære av hverandre i anvendelser av bærekraftsmålene og deres undermål og indikatorer