Hjem

SDG Norge – forskning og høyere utdanning

Hovedinnhold

Sustainable development is at the heart of UNESCO's MAB-programme

Nasjonal komité for agenda 2030 i høyere utdanningssektoren (SDG Norge) ble dannet i 2018 for å styrke universitetssektorens rolle som en relevant aktør i den globale debatten om utfordringene i Agenda 2030, både nasjonalt og internasjonalt.

For mer informasjon, se engelske sider