Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Samarbeid

Nasjonalt universitetsnettverk

Nettverket har som mål å styrke alders- og sykehjemsmedisin lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Hovedinnhold

Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) har tatt initiativ til et nasjonalt universitetsnettverk innen alders- og sykehjemsmedisin. Formålet med nettverket mellom de medisinske fakultetene i Tromsø (UiT), Trondheim (NTNU), Oslo (UiO) og Bergen (UiB) er å styrke alders- og sykehjemsmedisin lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Tidlig i januar møttes representanter fra de ulike universitetene i Bergen.

Nettverket, som er etter nederlandsk modell, skal stimulere til økt forskningsaktivitet og tettere samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og primærhelsetjenesten. Målet er å tilrettelegge for innføring og implementering av forskningsbasert praksis, som vil heve kvaliteten og kompetansen på sykehjem og i hjemmebaserte tjenester.  På sikt skal nettverket initiere tverrfaglig og internasjonal forskning.

Nettverket vil mobilisere interesse for undervisning og læring innen alders- og sykehjemsmedisin, og sørge for at dette er en del av pensum på samtlige medisinske fakulteter og for alle relevante helsefag. En kartlegging av forskning og undervisning innen feltet er i gang. Flere av universitetene har allerede en tverrfaglig studentrettet undervisning der utplassering i kommunehelsetjenesten er en del av tilbudet.

– Vi ser nytten av tverrfaglig undervisning innen sykepleie, medisin, psykologi, ernæring, farmasi, odontologi og fysioterapi, sier leder ved SEFAS, Bettina Husebø.

Det nasjonale universitetsnettverket er finansiert av Helsedirektoratet.