Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Nasjonalt Universitetsnettverk

Forskning i alders- og sykehjemsmedisin

Listen nedenfor er en oversikt over forskningsprosjekt innen alders- og sykehjemsmedisin.

Hovedinnhold

 

ForskningsprosjektTilhørighet
KOSMOS-studien (2013-2019) er en kompleks, praktisk intervensjon rettet mot kliniske og psykiatriske problemer, overmedisinering og sosiale behov hos pasienter på sykehjem. Tilrettelagte aktiviteter, forberedende samtaler, gjennomgang av medikamenter, og smertevurdering og smertebehandling er sentrale tiltak i KOSMOS-studien.

Ph.d.-kandidater: Irene Aasmul og Christine Gulla

Forskerlinjestudenter: Torstein Habiger og Tony Elvegaard

Universitetet i Bergen

DEP.PAIN.DEM-studien (2013-2017) er en multisenter, randomisert, placebokontrollert studie som skal undersøke hvorvidt en individualisert opptrapping av smertebehandling over 13 uker reduserer symptomer på depresjon hos sykehjemspasienter med demens og depresjon.

Ph.d.-kandidat: Ane Erdal 

Universitetet i Bergen

SLEEP.PAIN.DEM-studien (2015-2018)  er en randomisert, placebokontrollert studie som undersøker hvorvidt  individuell smertebehandling har positiv effekt på søvn hos sykehjemspasienter med demens.

Ph.d.-kandidat: Kjersti Marie Blytt

Universitetet i Bergen

Heimedød i Noreg (2014-2020)

Camilla Kjellstadli 

Universitetet i Bergen

Live@Home.Path (2016-2020) er en samling av flere studier som omhandler hjemmeboende personer med demens.

Ph.d.-kandidater: Stein Erik Fæø

Postdoc: Frøydis Bruvik og Oscar Tranvåg

Universitetet i Bergen

Ageing at home: Innovation in home-based elderly care in rural parts of Northern Norway undersøker utfordringer og muligheter for hjemmebasert eldreomsorg i utkantstrøk for å styrke pågående innovasjonsprosesser i sektoren.

Mai Camilla Munkejord

Universitetet i Tromsø

Engagement in life of elderly persons with health problems, in a life story context.Hans Ketil Normann

Universitetet i Tromsø

Collaboration and user-participation in home-based care in people with dementia living in Sami and non-Sami population. Samhandling og brukermedvirkning i samisk forvaltningsområde knyttet til hjemmeboende eldre som har demenssykdom.

Torunn Hamran

Universitetet i Tromsø

Offentlig demensomsorg. Likheter og ulikheter i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester i områder med samisk og norsk bosetting.Torunn Hamran Universitetet i Tromsø

Identitetsbevarende omsorg for personer med Alzheimer`s sykdom

 

AMS Fjelltun og MW SkaalvikUniversitetet i Tromsø
Smertevurdering av personer med demens på sykehjem.               Torill A. Larsen
Sykehusbasert studie: Tverrfaglig oppfølging av pasientens legemiddelbehandling gjennom kontakt mellom geriater, farmasøyt, sykepleier, fastlegen/ hjemmetjenesten eller sykehjem - etter utskrivningInstitutt for farmasi, Universitetet i Tromsø
Samspill mellom gang og kognisjon i normal og patologisk aldring aldring (nevrovitenskaplig og nevropsykologiske metoder samt MR- undersøkelserInstitutt for psykologi, Universitetet i Tromsø
Kognitive endringer i normal og patologisk aldring (livsløp)Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø
CHARM: Tidlig intervensjon og rehabilitering for å forebygge subakutt funksjonssvikt hos hjemmeboende eldreUniversitetet i Oslo