Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Undervisning

Hva er tverrfaglig seminargruppe?

Felles møtepunkt for alle med interesse innen alders- og sykehjemsmedisin.

Tverrfaglig seminargruppe
Foto/ill.:
Anne Sidsel Herdlevær/Gunhild Agdesteen

Hovedinnhold

Tverrfaglig seminargruppe innen alders- og sykehjemsmedisin er en arena for læring og faglig utvikling. Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) arrangerer møtene på vegne av FEST - Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell praksis.

Masterstudenter, ph.d.-studenter og andre forskere innen eldremedisin; for eksempel medisin, fysioterapi, odontologi, ernæring, farmasi, sykepleie og musikkterapi kan ha nytte av møtene, men alle med interesse for feltet er velkommen.

I gruppen tar vi for oss relevante og aktuelle tema og styrker samarbeid på tvers av fagmiljøene. Doktorgrad- og mastergradsstudenter får anledning til å presentere sine prosjekter, men også eksterne forelesere er invitert for å bidra med sin kunnskap.

Du er hjertelig velkommen til å invitere noen du tror har interesse av å delta.