Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Undervisning

Emneundervisning for medisinstudenter

Emneundervisning: palliativ-, alders- og sykehjemsmedisin for medisinstudiet ved UiB.

Bettina Husebø underviser medisinstudenter
Foto/ill.:
Gunhild Agdesteen

Hovedinnhold

  • Forberedende samtaler og avgjørelser i livets slutt
  • Hva er det vi behandler? Agitasjon, depresjon eller smerte?
  • Palliativmedisin: Dyspné, dødsralling, kvalme og ernæring i livets slutt
  • Smertevurdering og – behandling hos personer med demens

Bettina Husebø, professor og leder ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin er ansvarlig for undervisningen.