Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Velferdsteknologi hos hjemmeboende personer med demens

PAN.DEM - en studie av hjemmeboende med demens under pandemiens første bølge i Norge våren/sommeren 2020.

Access to and interest in assistive technology for home-dwelling people with dementia during the COVID-19 pandemic (PAN.DEM)

Produsent:
UiB

Hovedinnhold

Forskning på prosjektet PAN.DEM tilknyttet LIVE@Home.Path-studien har studert tilgang til og interesse for velferdsteknologi for hjemmeboende med demens under pandemiens første utbrudd. 

PhD-stipendiat Marie Gedde forteller om resultatene i videoen.