Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Digital formidling

Digital formidling fra SEFAS

SEFAS deltar jevnlig på digital undervisning, formidling og webinarer. Under legger vi et utvalg av filmer som er åpne for interesserte seere.

Bettina Husebø og Samuel Massie
Bettina Husebø og Samuel Massie diskuterer gode valg
Foto/ill.:
KLP

Hovedinnhold