Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Forskning

Tidligere prosjekter ved SEFAS

Senter for alders- og sykehjemsmedisin har gjennomført mange forskningsprosjekter som nå er avsluttet. Les mer om dem under

Eldre person
Elder person
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

LIVE@Home.Path En innovativ og tverrfaglig studie med fokus på å bedre omsorgen for hjemmeboende med demens. Studien pågikk i 2019 - 2023

Den verdige døden En studie om verdighetsbevarende omsorg for hjemmeboende kreftsyke eldre kvinner. Studien pågikk i 2018 - 2021

SLEEP.PAIN.DEM  En studie som undersøkte om smertebehandling har positiv effekt på søvn hos sykehjemspasienter med demens. 

Hjemmedød i Norge En retrospektiv registerstudie som inkluderte alle dødsfall i Norge mellom 2012 og 2013. 

KOSMOS En intervensjonsstudie med tilrettelagte aktiviteter, forberedende samtaler, gjennomgang av medikamenter, smertevurdering og smertebehandling på sykehjem. 

DEP.PAIN.DEM En studie som undersøkte om behandling av smerte hadde positiv effekt på depresjon hos sykehjemspasienter med demes. 

MEDVIRK-DEM Brukermedvirkning i utforming av kommunalt tjenestetilbud til eprsoner med demens. 

Behandling av smerte og belastende symptomer Kan smertemedisin bedre livet til sykehjemspasienter med demens og uro, og hvordan har pasienter det i siste fase av livet på norske sykehjem.