Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Forskning

Senter for sammensatte sykdommer og aldring (CC.AGE)

Nyskapende teknologi og god omsorg skal gjøre livet bedre for hjemmeboende eldre. Trond Mohn stiftelse støtter Senter for alder- og sykehjemsmedisin for å opprette et nytt Senter for sammensatte sykdommer og aldring (CC.AGE).

Roadmap CC.AGE
CC.AGE-veikartet illustrerer den konseptuelle veien og hovedkomponenten i forskningen: en omfattende state-of-the-art oppdagelsesprosess, utformingen av ALIVE-plattformen og tilhørende pilotstudier, og den virkelige implementeringen og RCT.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Et av de mest presserende utfordringene i vårt samfunn er omsorg og behandling for den voksende gruppen av eldre personer med kroniske, komplekse sykdommer (CCC). Det er vår visjon å støtte eldre personer med CCC til å leve trygt og selvstendig hjemme med god livskvalitet (QoL) og dermed støtte deres pårørende og helsetjenestene i kommunene. For å oppnå dette tar vi sikte på å utforske effektiviteten og kostnadseffektiviteten til en forskningsbasert digital plug-and-play-mobilplattform (ALIVE) som samler utvalgte teknologier for bruk hjemme og teste effekten gjennom en randomisert kontrollert studie (RCT). Videre vil vi bidra til å utvikle og teste et sosialt bomiljø (Marineholmen, Bergen), samtidig som nødvendige tradisjonelle omsorgsressurser ivaretas.

CC.AGE

Senter for sammensatte sykdommer og aldring (CC.AGE) krever et stort tverrfaglig samarbeid mellom medisin, ernæring, systemteknikk, økonomi og etikk som bygger på eksisterende evidens, brukerinvolvering og metodisk kompetanse. Vi vil kombinere prospektive kliniske og digitale data fra friske eldre og personer med CCC analysert med hjelp av kunstig intelligens (AI). Senteret vil samle nasjonal og internasjonal ledende eksperter, en privat stiftelse, en stor kommunal helsetjeneste, et brukerpanel, alle med førstehåndserfaring innen IKT-intervensjoner. Senteret vil øke tilgangen til forskningsbaserte psykiske og fysiske helsetjenester med positiv innvirkning på sikkerhet, QoL, pårørende belastning, etikk, kostnad-nytte, e-helse og vårt samfunn.

ALIVE-platformen

CC.AGE vil benytte bærekraftig teknologi som gir brukerne verktøy for å legge til rette for omsorg fra «varme hender», samt en uavhengig, trygg livsstil. Hjemmeløsninger må være bærbare, kompatible på tvers av utviklere og fleksible for å møte brukernes og omsorgspersonens behov. CC.AGE vil designe en modulær, digital plug-and-play mobilplattform (ALIVE), med fem komponenter: kjerneapplikasjon, sensorenheter, intervensjonsmoduler, menneske-maskin-grensesnitt og brukerapper.

Samarbeid 

Youwell og Bergen kommune er involvert som partnere i prosjektet, sammen med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere innen helse, teknologi og forskning. Vi vil offentliggjøre flere samarbeidspartnere senere.