Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Forskningsprosjekt

KOSMOS-studien

Tilrettelagte aktiviteter, forberedende samtaler, gjennomgang av medikamenter, og smertevurdering og smertebehandling er sentrale tiltak i KOSMOS-studien.

KOSMOS web
Foto/ill.:
SEFAS, UiB

Hovedinnhold

KOSMOS står for «KOmmunikasjon, Smertebehandling, Medikamentgjennomgang, Organisering av aktiviteter og Sikkerhet». KOSMOS er en praktisk intervensjon rettet mot kliniske og psykiatriske problemer, overmedisinering og sosiale behov hos pasienter på sykehjem.

Intervensjonen bygger på en kombinasjon av de viktigste forskningsbaserte resultatene fra internasjonale studier. Målet er å øke pasientens kognitive velvære, sikkerhet og livskvalitet, samt å øke personalets kompetanse. Det er også et mål å redusere smerte, medikamentbruk og kostnader. Vi ønsker å bruke de mest effektive tiltakene for å lette pasientens hverdag. På langt sikt og etter grundig utprøving ønsker vi å tilby dette programmet til alle sykehjem i Norge.

LES OGSÅ: KOSMOS fanger opp smertene / – KOSMOS er et unikt verktøy

KOSMOS-tiltakene består av:

  • Kommunikasjon mellom pasient, pårørende og personale

  • Systematisk smertevurdering og smertebehandling

  • Standardisert medikamentgjennomgang

  • Individuelt tilpassede aktiviteter

  • Disse tiltakene til sammen vil øke pasientens sikkerhet

Internasjonal forskning viser at hvert av disse tiltakene har en positiv effekt hos sykehjemspasienter, men ett tiltak er ikke nok til å forandre pasientens livskvalitet. Derfor ønsker vi å kombinere de beste tiltakene for å bedre pasientens hverdag. På lang sikt, og etter grundig utprøving, ønsker vi å tilby programmet til alle sykehjem i Norge.

KOSMOS er en «effectivness-implementation cluster randomized clinical hybrid trial», som går over fire måneder med oppfølging etter ni måneder. 545 pasienter, 65 år og eldre, fra 67 sykehjemsavdelinger i Kvam, Sund, Øygarden, Askøy, Bærum, Bergen og Sarpsborg er inkludert.

Studien ble fullført høsten 2015, og siste avslutningsseminar ble holdt i Bergen i januar 2016. I løpet av 2017 vil seks artikler på bakgrunn av KOSMOS-dataene bli publisert. Det vil også bli skrevet to særoppgaver om emnet av medisinstudenter. 

MER OM: Forskning ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Metode

KOSMOS har en pilotstudie og 4-måneders studie med oppfølging i måned 9. KOSMOS er en «effectivness-implementation cluster randomized clinical hybrid trial», som går over fire måneder med oppfølging etter ni måneder. 545 pasienter, 65 år og eldre, fra 67 sykehjemsavdelinger i Kvam, Sund, Øygarden, Askøy, Bærum, Bergen og Sarpsborg er inkludert. Kvantitative utfallsmål samles inn i måned 0, 4 og 9.

Utfallsmål

Utfallsmålene er livskvalitet, psykisk atferd herunder depresjon og agitasjon, aktiviteter i dagliglivet (ADL), smerte, medikamentbruk og innleggelser på sykehus. Det vil også bli målt hvor mye pasienten er i bevegelse. Utfallsmålene vil bli målt over en lengre periode etter intervensjonen er igangsatt.

Undervisning

Helsepersonell på sykehjem får undervisning i KOSMOS-intervensjonen og utdelt undervisningsmateriell med informasjon og fakta for videreformidling til resten av pleierne på avdelingen. Avdelingene får tett oppfølging med møter og telefonsamtaler hver 2. uke.

Referanser:

  1. Detering, KM. et al. 2010 The impact of advance care planning on end of life care in elderly patients: RCT. BMJ.
  2. Husebo, BS. et al. 2011 Efficacy of treating pain to reduce BPSD in NH patients: RCT trial. BMJ.
  3. Helse direktoratet. 2012 Veileder om medikamentgjennomgang (IS-1998).
  4. Testad, I et al. 2014 The value of personalized psychosocial interventions to address behavioral and psychological symptoms in people with dementia living in care home settings: a systematic review. Int Psychogeriatr