Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Åpning av senter for alders- og sykehjemsmedisin

Ein verdig livskveld

Hovedinnhold

I samarbeid med GC Rieber Fondene ble senter for alders- og sykehjemsmedisin ved Universitetet i Bergen åpnet 23. november 2012. Hovedfokus på ved senteret er forskning, undervisning og implementering - basert på nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Senteret er tilknyttet Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Faggruppen for allmennmedisin.

Åpningen av senteret ble markert med et seminar hvor det faglige programmet blant annet handler om regjeringens satsing på alders- og sykehjemsmedisin, demens og fastlegens oppgaver.

I forbindelse med åpningen av senteret ble filmen "Ein verdig livskveld" produsert. Du kan se filmen ved å klikke på bildet over.