Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

SLEEP.PAIN.DEM-studien

Har behandling av smerte positiv effekt på søvn hos sykehjemspasienter med demens?

colourbox535370.jpg
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Søvnproblemer er et fremtredende symptom hos personer med demens og ved ulike smertetilstander. Tidligere studier viser at sykehjemspasienter gjennomsnittlig tilbringer 13 timer i døgnet i sengen, men bare sover ¾ av denne tiden.

Årsakene til søvnproblemene kan være mange og sammensatte. Søvnen forverres ved aldring og ved fysiske og mentale lidelser. Det er funnet sammenheng mellom søvnproblemer, depresjon og ubehandlet smerte hos pasienter med demens. Ved moderat til sterk smerte forverres søvnproblemene ytterligere, det er derfor utfordrende å skille mellom søvnproblemer som skyldes normal aldring, smerte eller demens. Dette kompliseres ytterligere av at mange personer med demens har vansker med å kommunisere det de opplever.

Det kan være utfordrende for pleiepersonale å identifisere smerteatferd og søvnvansker i denne pasientgruppen. Det er dermed mulig at disse pasientene mottar søvnmedisin, men at det er smerter som holder dem våken.  

Dårlig søvnkvalitet er forbundet med en rekke negative konsekvenser, blant annet redusert hukommelse og reaksjonsevne. Disse utfallene kan i særlig grad være negative for eldre, da symptomene kan bli tolket som kognitiv svikt eller ytterligere reduksjon av kognitive funksjoner som følge av demens. Videre indikerer studier at søvnproblemer reduserer livskvaliteten og gir økt bruk av helseressurser. Det er behov for kunnskap om hvordan søvnproblemer hos personer med demens fortoner seg, og hvordan de kan behandles.

LES MER: Forskning ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Metode

SLEEP.PAIN.DEM er en randomisert, placebokontrollert studie som undersøker hvorvidt  individuell smertebehandling har positiv effekt på søvn hos sykehjemspasienter med demens. Aktigrafer benyttes for registrering av søvn og døgnrytme. 108 langtidspasienter fra 47 sykehjem i Norge er inkludert i prosjektet, og analysearbeidet er i gang.