Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
DOKTORGRADSAVHANDLING

Behandling av smerte og belastende symptomer hos sykehjemspasienter

Kan smertemedisin bedre livet til sykehjemspasienter med demens og uro, og hvordan har pasienter det i siste fase av livet på norske sykehjem.

Hovedinnhold

Sykepleier Reidun Karin Sandvik disputerte ved Universitetet i Bergen den 12. januar 2017. 

Avhandlingen «Management of pain and burdensome symptoms in nursing home patients» avdekker behovet for retningslinjer, undervisning og veiledning til helsepersonell omkring behandling av sykehjemspasienter med og uten demens.

Sandvik fant at individuell behandling med smertemedisiner reduserer smerteintensiteten for personer med demens.

Videre analyserte Sandvik tall for bruk av smertemedisin på norske sykehjem fra 2000 til 2011. Resultatet viser at personer med demens var underbehandlet i forhold til personer uten demens i årene 2000 til 2009, mens i 2011 var det likt for begge gruppene. Samtidig økte bruk av smertemedisin på sykehjem med 65 % i perioden. Bruk av sterke opiater som morfin ble nidoblet.

Siste del av avhandlingen beskriver smerte og symptomer som signaliserer om en pasient nærmer seg livets slutt. Den beskriver også effekten av lindrende behandling på smerte og symptomer hos døende sykehjemspasienter. Sandvik avdekket at tidspunktet døden nærmer seg er vanskelig å estimere for helsepersonell, og viser derfor at tilrettelegging av omsorg i livets slutt kan være utfordrende på sykehjem. Nær 40 % ble ikke vurdert som døende da døden inntraff, som kan ha betydning for vurdering av symptomer og behandling.

Artikler:

Sandvik J, Selbaek G, Aarsland D, Ballard C, Seifert R, Husebo BS. Impact of a Stepwise Protocol for Treating Pain on Pain Intensity in Nursing Home Patients with Dementia: A Cluster Randomized Trial Eur J Pain. 2014;10:1490-500

Reidun Sandvik, Geir Selbæk, Øyvind Kirkevold, Dag Aarsland, Bettina Sandgathe Husebø. Analgesic prescribing patterns in Norwegian nursing homes from 2000 to 2011: trend analyses of four data samples. Age and Ageing 2016; 45: 54–60

Reidun K. Sandvik, Geir Selbaek, Sverre Bergh, Dag Aarsland, Bettina S. Husebo. Signs of Imminent Dying and Change in Symptom Intensity During Pharmacological Treatment in Dying Nursing Home Patients: A Prospective Trajectory Study. JAMDA, Published Online: June 16, 2016

LES MER OM: Forskning ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Sandvik i media i 2016/17:

Dokumenter