Hjem

Sebrafiskfasiliteten

Hovedinnhold

Zebrafish

Sebrafiskfasiliteten

 

Sebrafiskfasiliteten ved Universitetet i Bergen (UiB) er Norges største, og ble etablert i 2006. 

Fasiliteten driftes av Institutt for Biovitenskap (BIO). Teknikerne her tilbyr assistanse til de ulike forskningsgruppene som bruker sebrafisk som modellorganisme til varierende formål.

 

Besøk vår engelske side for mer informasjon.

 

Kontakt 

Siân Kristin Phillips, overingeniør - labansvarlig

Diep Mach Ellertsen, overingeniør

Zebrafish

Fluorescent images of live transgenic embryos and larvae captured by the Zeiss SteREO Lumar microscope.

Microinject

Microscopy and imaging

The microinjector is used to inject genetic material into the zebrafish embryo at an early stage of development.