Hjem

Senter for krisepsykologi

Hovedinnhold

Høst i Bergen

Besøksadresse:
Møllendalsbakken 9, 3 etg.
5009 Bergen

Postadresse:
Senter for krisepsykologi
Universitetet i Bergen
Postboks 7807
5020 Bergen

Telefon: 55 58 46 82
Epost: sfkp@uib.no

Senter for krisepsykologi har kompetanse innen beredskap, krise-og katastrofeintervensjon, sorg, traumer og konsekvenser av alvorlig somatisk sykdom hos barn og voksne. Vi har et aktivt forskningsmiljø og tilbyr utdanning av høy kvalitet innen våre fagområder. Våre ansatte er aktive formidlere av klinikknær og forskningsbasert kunnskap.

Senterets rapportserie

Senterets strategiplan 2022 til 2025

Nyhet
Heidi Wittrup Djup

Menneskerettigheter i helse- og sosialfaglig arbeid

Psykologspesialist og menneskerettighetsforkjemper Heidi Wittrup Djup har bistått Senteret med å utvikle et nytt etter- og videreutdanningsemne. Emnet "Menneskerettigheter i helse- og sosialfaglig arbeid" er et samarbeid mellom Juridisk fakultet og Senter for krisepsykologi.

Nyhet
BBC

Hvordan snakke med barna om klimaendringer

Professor Atle Dyregrov er blitt intervjuet av BBC Radio 4 sitt program «Bringing Up Britain». Det er et populært radioprogram som er leder av den kjente britiske psykologen og programlederen Anjula Mutanda. Tema for denne episoden av programmet er «Hvordan snakke med barna om klimaendringer».
Nyhet
Bokomslag

Ragnhild Dybdahl og Henriette Risvoll har bidratt med ett kapittel i boken "Penger til besvær"

Bidragsyterne i boka viser hvilke utfordringer betalingsproblemer faktisk gir for den enkelte og for velferdsstaten. Samtidig gir boka innblikk i rammer og innhold for økonomisk rådgivning, og hva som kan utvikle tjenestene i årene framover.

Nyhet
Illustrasjon fra Tidsskriftet for Norsk Psykologforening

Erik-Edwin Nordström, har publisert en kronikk

Vi gratulerer Erik-Edwin med kronikken "Vi må slutte å lyve om sorg" publisert i Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Nyhet
Grete Kalleklev Velure

Grete Kalleklev Velure disputerer

Grete Kalleklev Velure disputerer 02.09.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen. Prøveforelesning avholdes samme dag.