Hjem

Senter for krisepsykologi

Hovedinnhold

Virus Covid 19

Besøksadresse:
Møllendalsbakken 9, 3 etg.
5009 Bergen

Postadresse:
Senter for krisepsykologi
Universitetet i Bergen
Postboks 7807
5020 Bergen

Telefon: 55 58 46 82
Epost: sfkp@uib.no

Senter for krisepsykologi har kompetanse innen beredskap, krise-og katastrofeintervensjon, sorg, traumer og konsekvenser av alvorlig somatisk sykdom hos barn og voksne. Vi har et aktivt forskningsmiljø og tilbyr utdanning av høy kvalitet innen våre fagområder. Våre ansatte er aktive formidlere av klinikknær og forskningsbasert kunnskap.

Senter for krisepsykologi presenterer en ny rapport i serien ISSN-2703-7800

Les tips og veiledere våre erfarne forskere har skrevet om koronahverdagen

Nyhet
Bokomslag og redaktører

Spennende fagbok om pandemi og krisepsykologi

Vi er stolte av å presentere en rykende fersk fagbok fra en rekke av senterets ansatte.

Konferanse
Atle Dyregrov
nov 25

Markering av professor Atle Dyregrovs 70-års dag

Senter for krisepsykologi inviterer til fagseminar for å markere professor Atle Dyregrovs 70-års dag.

Artikkel

Multidimensjonalt rehabiliteringsprogram i primærhelsetjeneten

Professor May Aasebø Hauken og Oddbjørg Utheim Løken har publisert en artikkel i tidsskriftet Cancer Nursing med tittelen "A Qualitative Study of Cancer Survivors’ Experienced Outcomes of a Multidimensional Rehabilitation Program in Primary Healthcare"

Publikasjoner
Liten gutt under et klatrestativ

Ny studie om sorg hos barnehagebarn

Martin Lytje og Atle Dyregrov har publisert en studie som utforsker hvordan barnehageansatte oppfatter barns reaksjoner på sykdom eller tap av en forelder, samt behov for støtte til det berørte barnet og personalets rolle som støttespillere.

Bjørn Christiansens minnepris
Bilde av Jens Thimm

Beste faglige bidrag i Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2020

Førsteamanuensis Jens C. Thimm er tildelt Bjørn Christiansens minnepris for 2020