Hjem

Senter for krisepsykologi

Broen fra traume til heling

Kontaktinformasjon

Senterleder: Jarle Eid
Administrasjonssjef: Unni Marie Heltne

Telefon: 55 58 46 82
Fortunen 7, 6 etasje,
5013 Bergen

E-post: sfkp@uib.no

Ved spørsmål knyttet til behandling, veiledning eller beredskap, vennligst kontakt Klinikk for krisepsykologi på tlf. 55 59 61 80

Broen symboliserer 30 års samarbeid mellom forskning og klinisk virksomhet. 

Senter for krisepsykologi (Sfk) er et nasjonalt kompetansemiljø med vekt på forskning, utdanning og formidling innen beredskap, sorg, traume og krisepsykologi. Senteret har en aktiv rolle innenfor formidling av ny forskning og kunnskap og kontakt mot myndigheter, fagpersonell, pårørende og etterlatte etter kriser og katastrofer. Senteret er organisert under Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB). Foto: Pål Hoff

Klikk her for å se videointervjuer med medarbeidere ved senteret i forbidelse med jubileumskonferansen

Ny senterleder
Jarle Eid, leder for Senter for krisepsykologi, UiB

Nasjonalt senter med tydelig samfunnsoppdrag

– Jeg vil legge til rette for at senteret utvikler seg videre som samfunnsrelevant, klinikknært forsknings- og utdanningssenter ved UiB.

Undervisning i Uganda
Undervisning av tverrfaglig team i Uganda

Undervisning i manual for traumatiserte barn i Uganda

Seniorrådgiver Unni Heltne var i slutten av oktober ved Makerere Universitetet i Kampala for å lære opp en gruppe på 30 ugandiske sosialarbeidere, rådgivere, psykologer og forskere i gruppeintervensjoner for traumatiserte barn.

Sammen om nytt forskningssenter for psykisk helse i Bergen
Sveinung Hole,  Gerd Kvale, Bjarne Hansen og Inger Elise Iversen

Sammen om nytt forskningssenter for psykisk helse i Bergen

Bergens forskningsstiftelse, Kavlifondet, Haukeland Universitetssjukehus og Universitetet i Bergen går sammen i et enestående spleiselag på 111 millioner kroner til en ny satsning på psykisk helse.

Palliativ behandling for barn i Palestina
Delegasjon fra Norge

Palliativ behandling for barn i Palestina

Forsker May Aa. Hauken ved Senter for krisepsykologi var invitert som keynote foreleser på Pediatric Palliative Conference in Palestine, Ramallah, onsdag 10.oktober 2018.

Nyhetsbrev
Nyhetsbrev fra Senter for krisepsykologi

Nyhetsbrev fra Senter for krisepsykologi

Nyhetsbrevet fra Senter for krisepsykologi publiseres månedlig.