Hjem

Senter for krisepsykologi

Broen fra traume til heling

Kontaktinformasjon
Senterleder: Jarle Eid
Administrasjonssjef: Gøril Vikøren Nøkleby

Besøksadresse:
Fortunen 7, 6. etasje
5013 Bergen
Telefon: 55 58 46 82

E-post: sfkp@uib.no

Ved spørsmål knyttet til behandling, veiledning eller beredskap, vennligst kontakt Klinikk for krisepsykologi på tlf. 55 59 61 80

Broen symboliserer 30 års samarbeid mellom forskning og klinisk virksomhet. 

Senter for krisepsykologi (Sfk) er et nasjonalt kompetansemiljø med vekt på forskning, utdanning og formidling innen beredskap, sorg, traume og krisepsykologi. Senteret har en aktiv rolle innenfor formidling av ny forskning og kunnskap og kontakt mot myndigheter, fagpersonell, pårørende og etterlatte etter kriser og katastrofer. Senteret er organisert under Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB). Foto: Pål Hoff

Klikk her for å se videointervjuer med medarbeidere ved senteret i forbidelse med jubileumskonferansen

Senter for krisepsykologi søkjer nye medarbeidare
Ledig stilling

Senter for krisepsykologi søkjer nye medarbeidare

Kunnskap formar samfunnet. Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar. Vil du vere med å forme framtida?

Prosjektstart i Nepal
Prosjektmøte i Nepal

Prosjektstart i Nepal

Senter for krisepsykologi deltar i et prosjekt i regi av NORPART for å utvikle høyere helseutdanning i Nepal

Tidlig oppfølging er viktig etter ulykker
Jarle Eid ble intervjuet av TV2 Nyhetsmorgen

Tidlig oppfølging er viktig etter ulykker

Hva er god oppfølging etter traumatiske hendelser?

Ny senterleder
Jarle Eid, leder for Senter for krisepsykologi, UiB

Nasjonalt senter med tydelig samfunnsoppdrag

– Jeg vil legge til rette for at senteret utvikler seg videre som samfunnsrelevant, klinikknært forsknings- og utdanningssenter ved UiB.

Sammen om nytt forskningssenter for psykisk helse i Bergen
Sveinung Hole,  Gerd Kvale, Bjarne Hansen og Inger Elise Iversen

Sammen om nytt forskningssenter for psykisk helse i Bergen

Bergens forskningsstiftelse, Kavlifondet, Haukeland Universitetssjukehus og Universitetet i Bergen går sammen i et enestående spleiselag på 111 millioner kroner til en ny satsning på psykisk helse.