Hjem

Senter for krisepsykologi

Virus Covid 19

Besøksadresse:
Møllendalsbakken 9, 3 etg.
5009 Bergen

Postadresse:
Senter for krisepsykologi
Universitetet i Bergen
Postboks 7807
5020 Bergen

Telefon: 55 58 46 82
Epost: sfkp@uib.no

Global Mental Helse
Digital undervisning

Gruppeeksamen på tvers av kontinenter

Studenter i Bergen, Oslo og Kathmandu har i dag gjennomført digital gruppeeksamen i Global Mental Helse.

Nye ansatte ved senteret
Førsteamanuensis Ragnhild Dybdahl

Vi ønsker nyansatte velkommen

Senter for krisepsykologi har utvidet staben med fire nye stillinger.

Kurs
Jarle Eid, May Hauken og Arne Magnus Morken

Endelig oppstart av kurset "Pandemi og krisepsykologi"

I dag starter senteret opp kurset rettet mot permitterte og arbeidsledige som følge av koronapandemien. Svært mange søkte om plass på kurset, som går over seks uker.

Ph.D. utdanning
Deltakere på forskerkurs

Forskerkurs ved Senter for krisepsykologi

Senter for krisepsykologi tilbyr kurs til den valgfrie delen av PhD-utdanningen.

Rapportserie
Artikkel 1/2020

Senter for krisepsykologi lanserer rapportserie

Denne uken kommer første rapport i senterets nye rapportserie. I premierenummeret har professor Atle Dyregrov og Ph.D-student Anita Fjærestad sett på ungdoms risikoopplevelse i koronapandemien.