Hjem

Senter for krisepsykologi

Hovedinnhold

Snøklokker

Besøksadresse:
Møllendalsbakken 9, 3 etg.
5009 Bergen

Postadresse:
Senter for krisepsykologi
Universitetet i Bergen
Postboks 7807
5020 Bergen

Telefon: 55 58 46 82
Epost: sfkp@uib.no

Senter for krisepsykologi har kompetanse innen beredskap, krise-og katastrofeintervensjon, sorg, traumer og konsekvenser av alvorlig somatisk sykdom hos barn og voksne. Vi har et aktivt forskningsmiljø og tilbyr utdanning av høy kvalitet innen våre fagområder. Våre ansatte er aktive formidlere av klinikknær og forskningsbasert kunnskap.

Senterets rapportserie

Senterets strategiplan 2022 til 2025

Nyhet
Logo Kreftforeningen

Webinar i regi av kreftforeningen

Kreftforeningen inviterer til årets første webinar tirsdag 7. februar kl. 11-12.

Nyhet
Tidsskrift Frontier psychiatry

Leder publisert i Frontiers in Psychiatry

Josefin Sveen er medforfatter på artikkelen "Consequences and aftercare of a traumatic loss of a loved one"

Nyhet
Publikasjonen Scandinavian Journal of Educational Research

Ny artikkel publisert i Journal of Educational Research

SfK har sammen med ISP publisert den mest leste artikkelen i Scandinavian Journal of Educational Research i 2022. Camilla Martine Lien, Samaira Khan & Jarle Eid har skrevet artikkelen "School Principals' experiences and Learning from the Covid-19 Pandemic in Norway".

Nyhet
Heidi Wittrup Djup

Menneskerettigheter i helse- og sosialfaglig arbeid

Psykologspesialist og menneskerettighetsforkjemper Heidi Wittrup Djup har bistått Senteret med å utvikle et nytt etter- og videreutdanningsemne. Emnet "Menneskerettigheter i helse- og sosialfaglig arbeid" er et samarbeid mellom Juridisk fakultet og Senter for krisepsykologi.

Nyhet
Tidsskriftet Psychotraumatology

Ny artikkel publisert i European Journal of Psychotraumatology

Erik Edwin Nordström har publisert en artikkel i European Journal of Psychotraumatology. Artikkelen omhandler de langsiktige konsekvensene for etterlatte etter terrorhandlinger