Hjem

Senter for krisepsykologi

Kontaktinformasjon

Senterleder: Jarle Eid
Administrasjonssjef: Unni Marie Heltne

Telefon: 55 59 61 96
Fortunen 7, 6 etasje,
5013 Bergen

E-post: sfkp@uib.no

Ved spørsmål knyttet til behandling, veiledning eller beredskap, vennligst kontakt Klinikk for krisepsykologi på tlf. 55 59 61 80

Broen symboliserer 30 års samarbeid mellom forskning og klinisk virksomhet. 

Senter for krisepsykologi (Sfk) er et nasjonalt kompetansemiljø med vekt på forskning, utdanning og formidling innen beredskap, sorg, traume og krisepsykologi. Senteret har en aktiv rolle innenfor formidling av ny forskning og kunnskap og kontakt mot myndigheter, fagpersonell, pårørende og etterlatte etter kriser og katastrofer. Senteret er organisert under Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB). Foto: Pål Hoff

Jubileumskonferanse oktober 2018

Jubileumskonferanse

Senter for krisepsykologi arrangerer Jubileumskonferanse for å markere 30 års jubileum i oktober 2018

Pre-konferanse til Jubileumskonferanse oktober 2018

Prekonferanse 17. oktober 2018

"Trauma Frozen in Time: The Online Sexual Exploitation of Children and Adolescents" by Joyanna Silberg, PhD

Evaluering av dødsstedsundersøkelser

Dr.philos Pål Kristensen har evaluert ordningen med dødsstedsundersøkelser

Psykologspesialist Pål Kristensen har intervjuet foreldre etter plutselig og uventet barnedødsfall.

Kurs i Psykososial kriseintervensjon

Psykososial kriseintervensjon etter kritiske hendelser

Senter for krisepsykologi har avsluttet et to-dagers kurs i psykososial kriseintervensjon etter kritiske hendelser.

Unges opplevelse av skredfare

Unges opplevelse av skredfare

I Norge er det ingen naturulykker som tar flere liv enn skred. Det forventes at skredfaren vil øke i takt med klimaendringer. Statistisk sett vil Norge rammes av skredulykker der mellom 20 og 100 mennesker dør med fem til ti års mellomrom. Mer nedbør og situasjoner med ekstremnedbør, kan medføre...