Hjem

Senter for krisepsykologi

Hovedinnhold

Virus Covid 19

Besøksadresse:
Møllendalsbakken 9, 3 etg.
5009 Bergen

Postadresse:
Senter for krisepsykologi
Universitetet i Bergen
Postboks 7807
5020 Bergen

Telefon: 55 58 46 82
Epost: sfkp@uib.no

Senter for krisepsykologi har kompetanse innen beredskap, krise-og katastrofeintervensjon, sorg, traumer og konsekvenser av alvorlig somatisk sykdom hos barn og voksne. Vi har et aktivt forskningsmiljø og tilbyr utdanning av høy kvalitet innen våre fagområder. Våre ansatte er aktive formidlere av klinikknær og forskningsbasert kunnskap.

Senter for krisepsykologi presenterer en ny rapport i serien ISSN-2703-7800

Les tips og veiledere våre erfarne forskere har skrevet om koronahverdagen

Nyhet
Forside rapport

Psykologenes rolle i kommunal barnepalliasjon - en kvalitativ studie

Studien har bakgrunn i prosjektet "Barnepalliasjon i primærhelsetjenesten" i Askøy kommune. Psykologistudentene Sara Ebling, Mathilde Pauline Brenne Johansen, Sina Moldestad og Susanne Nordtveit Gripsrud har sett på hvilken rolle psykologen kan spille i kommunal barnepalliasjon. Veiledere...

Nyhet
Studenter med tommelen opp

Aktuelle studentprogram ved senteret

Vi minner om påmeldingsfrist 01. februar 2022 til spennende studentprogram ved senteret.

Nyhet
Forside rapport

Ny rapport: Koronapandemiens innvirkning på ritualer - hva rapporterer gravferdspersonell?

I en nypublisert rapport ser professor emeritus Atle Dyregrov og førsteamanuensis Pål Kristensen på hvordan gravferdspersonell har opplevd pandemiens innvirkning på ritualer ved dødsfall.

Rapportserie
Forside rapport

Ny rapport: Å miste barn under pandemien

I en nypublisert rapport ser professor emeritus Atle Dyregrov og førsteamanuensis Pål Kristensen på hvordan ritualer etter et barns død har endret seg under pandemien, og om disse endringene har påvirket foreldres opplevelse av sorgen etter tapet.

Nyhet
Norske studenter i Nepal

Global mental helse i Nepal

Studenter fra Internasjonalt semester ved senteret på fire ukers utveksling i Kathmandu