Hjem

Senter for krisepsykologi

Virus Covid 19

Besøksadresse:
Møllendalsbakken 9, 3 etg.
5009 Bergen

Postadresse:
Senter for krisepsykologi
Universitetet i Bergen
Postboks 7807
5020 Bergen

Telefon: 55 58 46 82
Epost: sfkp@uib.no

Covid-19 pandemien har på kort tid medført en rekke tiltak for å begrense spredning og smitte til sårbare grupper. Ved Universitetet i Bergen og Senter for krisepsykologi følger vi opp våre studenter, stipendiater og samarbeidspartnere via nett og virtuelle møter. Oppdatert informasjon finner du på UiB sin nettside. Vi anbefaler de som vil følge forskningsbasert informasjon om covid-19 å følge The Lancet og for oppdatert informasjon om spredning og helsetiltak å følge med på Helsedirektoretet og  Folkehelseinstituttet sine nettsider.   

Les tipsene og veilederne våre erfarne forskere har skrevet om koronahverdagen:

Sosial kontakt er viktigere enn fysisk nærhet

Å ta avskjed i en pandemi

Flere vil se katastrofefilmer - se anbelingene

Globale utfordringer og hjelp under COVID-19 pandemien

Hvordan støtte hverandre i koronatider

Hva kan dempe frykt og grubling

Viruset som forandrer hverdagen

Ivaretagelse av ansatte med hjemmekontor

Å ta avskjed i en pandemi
Familie ved gravsted

Å ta avskjed i en pandemi

I disse dager må vi stadig tilpasse oss nye situasjoner og nye måter å gjøre ting på. Vi mennesker er svært tilpasningsdyktige og vil i mange tilfeller klare dette helt fint, men i noen tilfeller vil det også kreve mer av oss.

Globale utfordinger
Marked i Dongola, Sudan

Globale utfordringer og hjelp under COVID-19 pandemien

Etter hvert som pandemien ser ut til også å ramme de fattigste landene og mennesker på flukt, ser vi flere og flere mennesker bli berørt både av smitte, sykdom, smittehindrende tiltak og de økonomiske problemene som følger. Et stort antall mennesker verden over står i fare for å kjenne på de...

Sosial støtte i koronatider
Eldre med nettbrett

Hvordan støtte hverandre i koronatider

Sosial kontakt er kjempeviktig for vår fysiske og psykiske helse

Råd om selvhjelp
Illustrasjonsbilde selvhjelp

Hva kan dempe frykt og grubling

Hva kan dempe frykt og grubling når vi oversvømmes av informasjon om farer og risiko vi ikke kan gjøre så mye med