Hjem

Senter for krisepsykologi

Mentorordning

Senter for krisepsykologi tilbyr studenter muligheten til å delta i mentorgrupper ledet av erfarne psykologer

Mentorgruppe ved Klinikk for krisepsykologi
Foto:
Senter for krisepsykologi

Mentorordningen er veiledende grupper hvor studenter på samme kull kan dele og reflektere over erfaringer, utfordringer i studiet og yrket, og  samtidig bli kjent med erfarne psykologer. Tema som forventninger til yrket som psykolog, erfaringer som psykologstudent, holdninger til profesjonalitet og kollegial støtte er tema som diskuteres og belyses i gruppene.

Mentortilbudet har blitt framhevet som postivt fra andre studier og universiteter.

Ordningen er i dag tilpasset studenter på første og andre året av profesjonsstudiet i psykologi.